CPACC-certifiering - förberedande kurs

En grundläggande certifiering inom digital tillgänglighet som ger fördelar! Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC) utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP). Funkas kurs förbereder dig inför examensprovet.

Översikt

Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC) är en grundläggande certfiering inom tillgänglighet. För att certfieras krävs godkänt resultat på IAAP:s examensprov. Funkas förberedande kurs ger dig den plattform som du behöver för att förstå hur och vad du ska läsa på inför provet. Kursen omfattar tre delar: en förinspelad introduktion följd av lärarledd utbildning online under två eftermiddagar.  

Varför Funka?

Det finns flera goda skäl att välja en förberedande kurs från Funka inför examensprovet.

 • Funka är grundare av IAAP tillsammans med ledande internationella organisationer och företag som verkar inom digital tillgänglighet.
 • Kursen har utvecklats av Funkas experter med utgångspunkt i IAAP:s krav
 • Funkas IAAP-certifierade experter förmedlar på ett inspirerande och tydligt sätt vad du behöver kunna för att uppnå  godkänt resultat på examensprovet.
 • Funkas pedagogiska modell. Kombinationen inspelat material och lärarledd utbildning ger snabb tillgång till kursen och innebär att du successivt bygger upp och förstärker dina kunskaper.
 • Kursen baseras på IAAP:s senaste CPACC Body of Knowledge (October 2023)

För vem?

CPACC är en certifiering som passar alla som helt eller delvis arbetar med tillgänglighetsfrågor. Den är även lämplig för dig som behöver kunskaper i tillgänglighet i annan roll, exempelvis som utredare, konsult eller beslutsfattare.

OM IAAP

International Association of Accessibility Professionals (IAAP) är en en medlemsstyrd internationell organisation för dig som arbetar med tillgänglighet. IAAP:s syfte är att definiera, främja och förbättra yrket tillgänglighetsexpert globalt genom nätverk, utbildning och certifiering.

Varför certifiering?

En IAAP-certifiering ger fördelar för organisationer såväl som individer:

 • en prestigefylld internationell certifiering som är gångbar globalt
 • en konkurrensfördel för din organisation; vid upphandlingar, i uppdrag och projekt
 • ett kvitto på gedigna kunskaper inom ett eller flera tillgänglighetsområden
 • ger säkerhet och självförtroende i arbetet med tillgänglighet
 • främjar din professionella utveckling och stärker ditt CV
 • bidrar till utveckling av yrkesområdet

Kursinnehåll

Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC) är IAAP:s grundläggande certifiering som representerar en bred kunskap om:

 • tillgänglighet och universell design
 • funktionsnedsättningar
 • standarder, lagar och ledningsstrategier.  

Hur ges kursen?

Funkas förberedande kurs för CPACC-certfiering består av tre delar; en förinspelad introduktion samt två lärarledda live-sessioner som genomförs online.

 • Del 1: Förinspelad introduktion (1 timme och 30 minuter, 13 kapitel), tillgänglig direkt efter anmälan
 • Del 2: Lärarledd utbildning, live online, 3 timmar
 • Del 3: Lärarledd utbildning, live online, 3 timmar

Dessutom krävs självständiga studier. Du får tydliga studieanvisningar i studiematerialet och direkt av Funkas experter. Hur mycket tid som behövs för självstudier beror på dina förkunskaper och erfarenhet av tillgänglighetsarbete.

Administrationen och leveransen av CPACC-examen hanteras av IAAP. Det är viktigt att förstå att genomgången kurs inte garanterar att du klarar examensprovet. Denna kurs är avsedd att komplettera dina personliga studieinsatser för att förbereda dig för tentamen.

Språk

Kursen genomförs på engelska.

Mer information om IAAP och CPACC

IAAP är huvudman för certifieringen. För anmälan till examensprovet, val av provlokal, information om examensperioder och provavgifter, se länkar till IAAP nedan.    

IAAP internationella webbplats (engelsk text), öppnas i nytt fönster

IAAP auktoriserade utbildningsanordnare (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Mer om CPACC (svensk text), öppnas i nytt fönster

IAAP CPACC Body of Knowledge (October 2023), öppnas i nytt fönster 

Anmälan till IAAP examensprov (svensk text), öppnas i nytt fönster

 

Funkas allmänna villkor vid köp av utbildning

 • Idag
  sep
  04

  On-demand + Live: CPACC-certifiering - förberedande kurs

  Del 1: Självstudier via förinspelade utbildningsfilmer. Del 2: 4 sep kl 14:00-17:00 lärarledd utbildning online. Del 3: 5 sep kl 14:00-17:00 lärarledd utbildning online.

  Datum:

  Tid:

  Pris: 9 900 SEK exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret


  Kundinformation
  Välj betalningsmetod
  Faktureringsuppgifter
  Klippkort
  Kortbetalning
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • Idag
  okt
  15

  On-demand + Live: CPACC-certifiering - förberedande kurs

  Del 1: Självstudier via förinspelade utbildningsfilmer. Del 2: 15 okt kl 14:00-17:00 lärarledd utbildning online. Del 3: 16 okt kl 14:00-17:00 lärarledd utbildning online.

  Datum:

  Tid:

  Pris: 9 900 SEK exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret


  Kundinformation
  Välj betalningsmetod
  Faktureringsuppgifter
  Klippkort
  Kortbetalning
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • Idag
  nov
  25

  On-demand + Live: CPACC-certifiering - förberedande kurs

  Del 1: Självstudier via förinspelade utbildningsfilmer. Del 2: 25 nov kl 14:00-17:00 lärarledd utbildning online. Del 3: 26 nov kl 14:00-17:00 lärarledd utbildning online.

  Datum:

  Tid:

  Pris: 9 900 SEK exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret


  Kundinformation
  Välj betalningsmetod
  Faktureringsuppgifter
  Klippkort
  Kortbetalning
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • Är ni fler som vill certifiera er?

  Flera medarbetare som vill gå denna kurs? Kontakta oss för mer information, tel. 08-555 770 60 eller via kontaktformuläret.

  Det finns fel i formuläret


  Kundinformation
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster

WAS-certifiering - förberedande kurs

Arbetar du med tekniska detaljer kring tillgängliga webblösningar? Har du 3-5 års erfarenhet? Certifieringen som Web Accessibility Specialist (WAS) genom Association of Accessibility Professionals (IAAP) ger konkurrensfördelar. Gå en förberedande kurs på Funka!

ADS-certifiering - förberedande kurs

Certfiering som Accessible Document Specialist (ADS) bevisar att du har expertkunskaper inom tillgängliga dokument. En förberedande kurs på Funka ger dig bra förutsättningar att klara examensprovet. ADS utfärdas av International Association of Accessibility Pofessionals (IAAP).