Å involvere brukere - workshop

Den 27. januar arrangerte Funka, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og finske brukerorganisasjoner, en online-workshop om brukerinvolvering. Workshopen var en del av forskningsprosjektet, Å involvere brukere.

Den interaktive workshopen inneholdt en presentasjon av prosjektresultatene og interessante diskusjoner om hvordan man bedre kan involvere personer med funksjonsnedsettelser i produktutvikling og forskning. 

Workshopen rettet seg mot personer med funksjonsnedsettelser, brukerorganisasjoner, offentlig sektor, brukertest-bransjen og akademia. Sammen med interessenter fra disse ulike sektorene, diskuterte man blant annet de største utfordringene når det gjelder brukerinvolvering, hva vi sammen kan gjøre for å forbedre situasjonen og veien videre. 

Nå har du mulighet til å se opptaket av workshopen. Språket foregår på engelsk og er supplert med internasjonalt tegnspråk og undertekster på norsk, engelsk, svensk og finsk.

Å involvere brukere