BufDir finansierer Funkas undersøkelse av demokrativerktøy

Med finansiering fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, BufDir, gjennomfører Funka nå et prosjekt der digitale verktøy for innbyggerdialog skal granskes for å øke kunnskapen om hvordan disse verktøyene fungerer for personer med funksjonsnedsettelser og hvordan de skal gjøres tilgjengelige for alle.

Kommunene har en nøkkelrolle i det demokratiske systemet i Norge, akkurat som i mange andre land. I Norden har kommunen ansvar for viktige deler av velferdssamfunnet med direkte påvirkning på innbyggernes hverdag. Med den økte digitaliseringen finnes det nå stadig flere muligheter for kommuner å åpne for innbyggerdialog i ulike prosesser. Mange kommuner benytter seg allerede av ulike verktøy for dette, men hittil har det ikke eksistert noen oversikt over status på universell utforming på verktøyene.

Digitale løsninger for innbyggerdialog kan være enda viktigere for personer som har vanskeligheter med å delta på andre måter, på grunn av for eksempel motoriske nedsettelser, sier Lena Drevsjø, prosjektleder ved Funkas Oslokontor som er ansvarlig for granskingen. Jeg håper at dette prosjektet kan gjøre det enklere for kommuner å velge riktig verktøy fremover.

Det finnes i dag veldig lite kunnskap om tilgjengelighet av digitale prosesser. Det finnes ikke heller noen praktisk veiledning som vender seg til de politiske instansene som vil gjennomføre initiativ for innbyggerdeltakelse på lokalt nivå. I dette prosjektet kommer Funka til å presentere de ulike verktøyenes grad av universell utforming, slik at leverandørene kan forbedre dem. I tillegg kommer vi dessuten til å sette sammen en rapport til alle norske kommuner, som kan brukes for å stille krav til leverandører og/eller hjelpe kommuner å velge riktig verktøy.

Testene gjennomføres i samarbeid med kommunene Skedsmo, Stavanger, Tromsø, Sarpsborg og Asker, som bidrar med kunnskap om allerede kjente brukerproblemer, og dialog om eventuelle tenkbare forandringer i hvordan verktøyet brukes og utvikles. Metodikken vi bruker er en kombinasjon av ekspertgranskinger, brukertester, intervjuer og fokusgrupper.

I tillegg gjennomfører Funka akkurat nå en forstudie gjeldende digitale verktøy for innbyggerdialog, på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det oppdraget innebærer en kartlegging av hvordan digitale verktøy for innbyggerdialog brukes i kommunen. Vi håper og tror at disse aktivitetene kan gi interessante synergieffekter.

Finansiering: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, BufDir, (Tilskudd til arbeid med universell utforming)
Konsortium: Funka
Periode: April 2018 – Desember 2018
Budsjett: 300 000 NOK

Gransking av digitale verktøy for økt innbyggerdialog