Begripsam - Funka fokuserer på universell utforming og kognisjon i Sverige

Personer med nedsatt kognitiv funksjon har ofte vanskeligheter med å beskrive årsaken til problemene. Vi vet at menge opplever nettsteder, e-handel og tjenester via nettet som vanskelig. Billettautomater, informasjonssystemer og mye annet skaper også problemer, og det virker som om problemene øker i takt med at stadig flere samfunns- og handelstjenester digitaliseres.

Prosjektet Begripsam har en varighet på tre år og finansieres av Allmänna arvsfonden, en svensk statlig myndighet som finansierer nyskapende og utviklende prosjekter for barn, ungdommer og personer med nedsatt funksjonsevne, og Konsumentverket (tilsvarende Forbrukerrådet i Norge). Det drives av den svenske Dyslexiförbundet og den svenske Foreningen for barn, unge og voksne med utviklingsforstyrrelser, FUB samt flere handikaporganisasjoner. Funka er samarbeidspartner i prosjektet, og vår ideolog Stefan Johansson skal lede arbeidet som blant annet vil handle om: 

  • Hvordan klarer personer som har vanskeligheter med å utrykke seg å formidle at de synes noe er vanskelig?
  • Hvordan få personer med kognitive problemer til å medvirke i utviklings- og evalueringsprosesser? Ikke bare som testpersoner med også som likeverdige parter og under former som gir reell innflytelse?
  • Hvordan kan krav fra personer med nedsatt kognitiv funksjon innarbeides i standarder eller utgjøre grunnlag for veiledere og retningslinjer?

Dette er grunnleggende spørsmål og arbeidet innledes med metodestudier og befaringer av ulike typer verktøy.

I prosjektet vil flere personer med ulike funksjonsnedsettelser motta utdanning og tiltak som vil gi økt kunnskap og erfaring slik at de på sikt kan ta del i svenske og internasjonale standardiseringsgrupper. I dag er det svært få personer som er representative for dette perspektivet. Så en viktig del av prosjektet er helt kompetanseheving som senere kan tas i bruk i ulike sammenhenger.

En annen viktig del av prosjektet er å skape muligheter for personer med nedsatt kognitiv funksjon til på eget initiativ å påvirke de aktørene som i dag lager de mest kronglete løsningene. Lykkes vi, vil det resultere i et mindre kronglete samfunn for alle.

 

Finansiering: Den svenske Arvsfonden og det svenske Konsumentverket
Konsortium: Det svenske Dyslexiförbundet, svensk Forening for barn, unge og voksne med utviklingsforstyrrelser, FUB og flere svenske handikaporganisasjoner 
Periode: 2013-2016

Prosjektrapportering

  • Begripsam lever videre

    Det viktige prosjektet rundt kognitiv tilgjengelighet som Funka har deltatt i er nå avsluttet. Men i steder for å legge ned virksomheten grunnlegges nå Foreningen Begripsam. Foreningen skal fortsette å påvirke samfunnet med tanke på kognitiv tilgjengelighet.