En digital skole for alle

På eget initiativ og med finansiering fra den svenske innovasjonsmyndigheten VINNOVA har Funka dratt i gang et nytt spennende innovasjonsprosjekt innenfor skoleverdenen. Prosjektet handler om å forbedre forutsetningene for elever, lærere og foreldre med funksjonsnedsetting.

Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven, DTL, gjelder tydeligvis ikke for utdanningssektoren, her er det annen lovgivning som skal sørge for at alle barn får like vilkår. Men slik er ikke situasjonen i dag, noe som vårt oppdrag for Difi sammen med Oslo Economics tydelig viste.

Resultatene fra flere av Funkas utredninger de siste årene peker konkret på gjennomgående store mangler på området universell utforming, både gjeldende tekniske læreplattformer og andre digitale systemer som brukes på det norske markedet.

For elever, lærere og foreldre med funksjonsnedsetting vil et universelt utformet digitalt læringsmiljø bety at man kan benytte skolens system på like vilkår som alle andre. Å kunne delta i undervisningen, utføre oppgaver, motta informasjon og interagere med andre uten å måtte be om hjelp hele tiden. Spesialløsninger oppfattes dessuten ofte som stigmatiserende, og fungerer sjeldent like bra som mainstream-løsninger.

Hos Funka mener vi at det bør være en selvfølge at de systemene som skolen benytter fungerer for så mange som mulig, inklusiv lærere, elever og foreldre med nedsatt funksjonsevne. Gjennom prosjektet ”Digital skole for alle” kommer vi derfor til å utvikle en prototype for hvordan de vanligst forekommende og mest brukte digitale modulene i grunnskolen skulle kunne utformes med høy grad av universell utforming.

 

Finansiering: VINNOVA
Konsortium: Funka
Periode: oktober 2014 - juni 2016
Budsjett: 300 000 SEK

Prosjektrapportering

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)