Et inkluderende verktøy for datainnsamling

Mange politiske og kommersielle beslutninger tas på bakgrunn av statistikk. Systematiske mangler i undersøkelsene gjør at målgruppene som allerede sliter med å få gehør for sine behov og ønsker risikerer å ”forsvinne”. Nå skal Funka, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, og Dyslexiförbundet lage et verktøy som gjør at ingen brukere blir glemt i statistikken.

Et verktøy som dette har potensiale til å skape økt delaktighet sier Stefan Johansson, Funkas doktorstipendiat ved Kungliga Tekniska Högskolan. Personer med ulike funksjonsnedsettinger vil få muligheten til å gjøre selvstendige valg om hvordan de vil delta. Under forstudiet kartla og testet vi over 20 ulike datainnsamlingsmetoder. Stegvis vil disse bli bygd inn i det nye verktøyet.

Målet er å utvikle et verktøy for datainnsamling og analyse som oppfyller svært høye krav på universell utforming, selv for personer med kognitive nedsettelser og psykiske lidelser. Funka står for konsept- og forretningsutvikling, testing og produksjon. Professor Jan Gulliksen ved KTH leder prosjektet og kvalitetssikrer vitenskapelig metodikk. Dyslexiförbundet bidrar med brukerperspektiv.

Prosjektet som nå innledes er steg to etter et forstudie som Funka, KTH og Dyslexiförbundet gjennomførte vinteren 2014/2015. Vinnova har besluttet å finansiere neste prosjektfase innenfor rammene for utlysningen ”Utfordringsstyrt innovasjon”. Utlysningen inneholder tre områder, hvorav dette prosjektet tilhører kategorien ”Informasjonssamfunnet 3.0”.

 

Finansiering: Vinnova gjennom programmet ”Utfordringsstyrt innovasjon”
Konsortium: Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, (prosjektleder), Dyslexiförbundet og Funka
Periode: Mai 2015 – Desember 2016
Budsjett: 6,4 MSEK

”Utfordringsstyrt innovasjon”, svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Prosjektrapportering

  • Brukertester pågår i datainnsamlingsprosjekt

    Fleksibilitet og individuelle innstilninger er i fokus når Funka utvikler et universelt utformet datainnsamlingsverktøy. Funkas Jonas Rosén skriver en delrapport fra et av våre innovasjonsprosjekt.

Kontakt

Johan Kling

Tittel: Driftsleder og kvalitetssjef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)