Brukertester pågår i datainnsamlingsprosjekt

Det spannende innovasjonsprosjektet rundt en universelt utformet datainnsamling som Funka driver sammen med det svenske Dyslexiförbundet og den Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, er inne i en intensiv fase: å teste med brukere.

Brukertekstene har vist oss at brukerne har et stort behov for å kunne gjøre egendefinerte innstilinger, sier Jonas Rosén, prosjektleder hos Funka.

Prosjektet, som finansieres av den svenske innovasjonsmyndigheten Vinnova, med mål om å skape et verktøy som skal øke delaktigheten ved datainnsamling, vekker stor interesse både blant brukere og potensielle kunder.

Mange av våre medlemmer har lese- og skrivevansker, sier Kerstin Ivarson Ahlstrand, fungerende generalsekretær hos Dyslexiförbundet FMLS.

Har man det slik får man problemer med å fylle ut tradisjonelle papirspørreundersøkelser. Mange velger å ikke svare på disse i det hele tatt, og det minsker mulighetene drastisk for å hente inn Informasjon om denne gruppen. Dette verktøyet er derfor et svært lovende initiativ for å inkludere flere i spørreundersøkelser.

Dialogen med brukerne har gjort det mulig å finpusse prototypene som nå danner grunnlaget for det utviklingsarbeidet som gjennomføres hos Funka. Ved årsskiftet vil en førsteversjon av datainnsamlingsverktøyet være klar for evaluering.

Et inkluderende verktøy for datainnsamling

Kontakt

Johan Kling

Tittel: Driftsleder og kvalitetssjef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)