Brukertester pågår i datainnsamlingsprosjekt

Det spannende innovasjonsprosjektet rundt en universelt utformet datainnsamling som Funka driver sammen med det svenske Dyslexiförbundet og den Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, er inne i en intensiv fase: å teste med brukere.

Brukertekstene har vist oss at brukerne har et stort behov for å kunne gjøre egendefinerte innstilinger, sier Jonas Rosén, prosjektleder hos Funka.

Prosjektet, som finansieres av den svenske innovasjonsmyndigheten Vinnova, med mål om å skape et verktøy som skal øke delaktigheten ved datainnsamling, vekker stor interesse både blant brukere og potensielle kunder.

Mange av våre medlemmer har lese- og skrivevansker, sier Kerstin Ivarson Ahlstrand, fungerende generalsekretær hos Dyslexiförbundet FMLS.

Har man det slik får man problemer med å fylle ut tradisjonelle papirspørreundersøkelser. Mange velger å ikke svare på disse i det hele tatt, og det minsker mulighetene drastisk for å hente inn Informasjon om denne gruppen. Dette verktøyet er derfor et svært lovende initiativ for å inkludere flere i spørreundersøkelser.

Dialogen med brukerne har gjort det mulig å finpusse prototypene som nå danner grunnlaget for det utviklingsarbeidet som gjennomføres hos Funka. Ved årsskiftet vil en førsteversjon av datainnsamlingsverktøyet være klar for evaluering.

Et inkluderende verktøy for datainnsamling

Kontakt