Forbedret digital helsekompetanse i Europa

Stadig flere leter etter stoff relatert til egen helse på nett, som på mange måter er bra. Men ikke alt materialet er vitenskapelig bevist, og det er viktig at innbyggerne får korrekt, sikker og uavhengig informasjon om spørsmål knyttet til helse.

Målet med prosjektet, IC Health, som gjennomføres sammen med flere universiteter og helseinstitusjoner, er å ta frem modeller som skal gjøre det enklere for EUs innbyggere å finne, forstå og vurdere helseinformasjon som finnes på nett. Ved å anvende kunnskap om e-helse på en fornuftig måte, kan innbyggerne innta en mer proaktiv holdning og oppnå en sunnere livstil.

Dette prosjektet er veldig spennende, sier Roberto Zuffada, Funkas prosjektkoordinator. Min lange erfaring innen e-helse, og Funkas dype kunnskap om universell utforming, er en perfekt kombinasjon!

Funkas virksomhetsområder universell utforming, brukeropplevelse og delaktighet - gjør at nesten alle sektorer blir interessante, ettersom universell utforming påvirker hele livet og hele enkeltindividet.

Nesten alle IT-systemer har et grensesnitt, og det er der vår kompetanse kommer inn, sier Susanna Laurin, daglig leder hos Funka. Når du er syk, har vondt eller er redd, noe som ofte er tilfelle i det du trenger informasjon om helsevern og sykdom, kan dine kognitive ferdigheter påvirkes. Dette, pluss at informasjonen i seg selv som regel er nokså komplisert, gjør at helserelatert informasjon ofte oppfattes som vanskelig å finne, forstå og å ta i bruk. Om dette prosjektet kan bidra til at det blir noe enklere å håndtere medisinsk informasjon online -  så er mye vunnet.

Gjennom å designe, teste og validere informasjon, skal IC-Health-prosjektet bidra til at den digitale helsekunnskapen i Europa blir bedre. Fokus ligger på å ta frem online kurs på ulike språk (engelsk, fransk, italiens, dansk, tysk, nederlandsk, spansk og svensk) for målgruppene barn, ungdom, gravide og ammende kvinner, eldre samt personer med diabetes av type 1 og 2.

Prosjektets mål er å:

  • øke bevisstheten blant EUs innbyggere om mulighetene som e-helse innebærer
  • ta frem underlag for beste praksis rundt helseinformasjon
  • utforme, forenkle, samordne og organisere universelt utformede online kurs – rettet mot spesifikke målgrupper og presentert på syv forskjellige språk
  • teste ulike online-kurs og evaluere deres innvirkning på brukerens helse, digital helsekunnskap og egenomsorg;
  • fremme forståelse for hvordan digital helsekunnskap kan tas i bruk for å forbedre befolkningens helse generelt.

Funka kommer til å ha ansvaret for de testene som gjennomføres i Sverige, og samtidig sikre at grensesnittene som testes følger aktuelle standarder for universell utforming og brukeropplevelse.

 

Finansiering: Horison 2020
Konsortium: Kanariøyenes regjering (prosjektleder), Université Catholique de Louvain, University of Udine, University of La Laguna, University of Ulster, Tallinns universitet, University of Las Palmas på Gran Canaria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Scanbalt, Meyer Barnsjukhus, Consulta Europa Projekt and innovation, Health Education England, Comitato Collaborazione Medica, European Health Management Association samt Funka.
Periode: Oktober 2016 - Oktober 2018
Budsjett: 20 MSEK

Prosjektrapportering

  • Økt kunnskap om e-helse

    EU-prosjektet IC-Health er nå avsluttet. Med fokus på barn, ungdommer, gravide, ammende, eldre og diabetikere, har prosjektet utviklet kurs for å øke kunnskapen om helseinformasjon på nett.