Økt kunnskap om e-helse

Med Kanariøyenes regjering som prosjektleder, og flere universitet som partners, har Funka deltatt i et toårig EU-prosjekt som har til hensikt å gi økt kunnskap knyttet til helseinformasjon på nett; IC-Health prosjektet er nå avsluttet.

Det finnes mengder av nettsteder som inneholder mer eller mindre pålitelig informasjon om helse. Måten personer i ulike land og ulike målgrupper forstår og bruker informasjonen på, kan ha stor innvirkning på deres helse. Målet med prosjektet er å gi medborgerne økt kunnskap slik at de får muligheten til å leve et sunnere liv.

Innen IC-Health prosjektet har fokus vært på målgruppene:

  • barn
  • ungdommer
  • gravide og ammende
  • eldre
  • diabetikere

Prosjektet resulterte i 35 online-kurs, på åtte ulike språk, om å finne, forstå, evaluere og bruke Informasjon om helse på nettet. Kursene som Funka lagde ble produsert gjennom kreative workshops med brukere i ulike målgrupper. Kursene ga eksempler på ulike scenarier der man kan ha behov for helseinformasjon, og pekte på 1177 Vårdguiden, et svensk nettsted og en telefontjeneste med informasjon, rådgivning og tjenester innen helse og omsorgstjenesten, som den sikreste kilden til korrekt informasjon.

De mest interessante workshopene var nok de vi hadde med barn og ungdommer, sier Sara Kjellstrand, prosjektkoordinator. Vi mikset lek og kravfangst og både barna og deres foreldre var både nysgjerrige og interesserte.

Gjennomgående for alle kursene som ble produsert innenfor prosjektets rammer er at de inneholder tips til hvordan brukerne selv kan granske og avgjøre om nettsider med helseinformasjon er pålitelig eller ikke. Kursene tar opp ulike spørsmål som brukerne kan ha i bakhodet under granskingen, som for eksempel; er kilden troverdig, hvem som står bak informasjonen og hvor relevant er informasjonen?

Nettstedet til prosjektet IC-Health (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Forbedret digital helsekompetanse i Europa

 

Illustrasjon fra det svenske kurset for barn.