Funka for Foreldre

Med hjelp av en smidig og brukervennlig digital kommunikasjonsplattform, skal Funka forenkle livet for foreldre, både med og uten nedsatt funksjonsevne. Med finansiering fra Post- och telestyrelsens innovasjonskonkurranse ā€¯Forenkle for Foreldre" kan tjenesten nå realiseres.

Digitaliseringen kombinert med dagens IT-hjelpemidler gir foreldre med nedsatt funksjon fantastiske muligheter til å ta del i barnas skolegang, samt å holde seg oppdatert om hva som skjer på skolen. Men til tross for fremskritt og nye muligheter, viser undersøkelser at mange av skolenes nettløsninger ikke møter kravene på universell utforming, og dermed risikerer mange foreldre med nedsatt funksjonsevne å bli utestengt fra det digitale skolemiljøet.

De fleste med barn i skolealder har nok ergret seg over alle de ulike grensesnittene som rammer en når man skal legge inn fravær eller sjekke timeplanen, sier Johan Kling som er Funkas Kvalitets- og Konsulentansvarlig og initiativtager til prosjektet. Det handler ikke bare om problemer knyttet til universell utforming, men også generelt dårlige systemer.

Funkas tanke er å utvikle en digital plattform kalt ”Funka for Foreldre”. Plattformen skal være en informasjons- og kommunikasjonskanal for skolene som skal gjøre hverdagen enklere for foreldre, uavhengig av deres evner. Den vil ha flere innebygde funksjoner, blant annet tilgang til skolens time- og lekseplan og klasselister. Mulighet for foreldre å ta del i barnas lekser, registrere fravær, endre tid for levering/henting, sjekke karakterer og resultater, avtale timeavtale med lærer/helsesøster, finne fritidsaktiviteter og det vil også finnes et diskusjonsforum.

Vår kommunikasjons- og Informasjonsplattform vil hjelpe foreldre med nedsatt funksjonsevne til å kommunisere med skolen og følge barnas skolegang. Men vi ser også potensiale for at plattformen kan tas i bruk av virksomheter som organiserer og driver fritidsaktiviteter, samt andre offentlige organisasjoner der foreldre trenger å kommunisere barnas behov.

Ved å teste produktene med virkelige brukere, både med og uten hjelpemidler, og i henhold til design for alle-prinsipper og WCAG 2.0, kan vi kvalitetssikre at plattformen tilfredsstiller de strengeste kravene på universell utforming. En kommunikasjonsplattform som er utviklet i henhold til disse prinsippene blir også enklere å bruke - for ALLE.

 

Finansiering: Post- och telestyrelsens innovasjonskonkurranse ”Forenkle for Foreldre”
Periode: September 2015 – Mai 2017
Budget: 1,7 MSEK

Post- och telestyrelsens innovasjonskonkuranse, på svensk, åpnes i nytt vindu

Prosjektrapportering

  • Funka for Foreldre

    Funka har utviklet en prototype for en universelt utformet kommunikasjonsplattform mellom foreldre og skole. Prosjektet som nå er avsluttet ble finansiert gjennom en innovasjonskonkurranse av den svenske Post- och Telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndigheten i Norge.

Kontakt

Johan Kling

Tittel: Driftsleder og kvalitetssjef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)