Funka for Foreldre

Med finansiering fra den svenske Post- och Telestyrelsens, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, innovasjonskonkurranse har Funka utviklet en prototype for en kommunikasjonsplattform som gjør det lettere for foreldre, med og uten funksjonsnedsettelse, å ta del av sine barns skolegang.

Jeg opplever selv regelmessig hvor irriterende dårlig dagens skolesystem er, sier Johan Kling, Kvalitets- og Konsulentansvarlig hos Funka som leder prosjektet.

Den økte digitaliseringen innen skolen har gjort det enklere for foreldre å få tilgang til informasjon knyttet til barnas skolegang. Samtidig innebærer spredningen av ulike nettløsninger og kommunikasjonsplattformer at det stilles nye krav til både foreldre og barn.

Digitale løsninger kan innebære store fordeler, men dessverre har dagens løsninger ofte vesentlige mangler når det gjelder universell utforming. Kompliserte grensesnitt gjør at det blir vanskelig å utføre hverdagslige oppgaver, som å lese skjema eller rapportere fravær. Dette gjør at foreldre med nedsatt funksjonsevne risikerer å utestenges fra det digitale skolemiljøet.

Enklere å finne rett informasjon

I prosjektet Funka for Foreldre har Funka tatt frem en prototype for en digital kommunikasjonsplattform for skoler, med et grensesnitt som forenkler kontakten med skolen. Dette forenkler hverdagen for alle foreldre, uansett evner.

For å sikre et høyt nivå av universell utforming, har vi latt brukere med varierende evner teste skisser, konsept og prototyper. Prosjektet har fokusert på et antall standardfunksjoner for lignende plattformer, for eksempel klasseliste og måltidsoversikt, fraværsrapportering og booking av samtaler med lærere og helsesøster. Et mål med prototypen har vært at det skal gå lett og smidig å både finne og bruke funksjonene. Gjennom å teste og endre gradvis har vi vært i stand til å sikre at for eksempel navigasjonen forbedres, noe som har hatt stor betydning for brukeropplevelsen.

Da vi forenklet menyen og la til hurtigvalg, var det mange flere av testbrukerne som syntes at plattformen var lett å bruke, fortsetter Johan Kling. Den økte tydeligheten gjorde en stor forskjell, og mange testbrukere ønsket at deres skoler skulle innføre lignende løsninger.

Stort behov av universelt utformede løsninger i skolemiljøet

I løpet av prosjektet har vi presentert prototypen for ulike grunnskoler, blant annet i forbindelse med brukertesting. Responsen har vært veldig positiv, og vi har merket at det finnes et stort behov og interesse for universelt utformede plattformer for kommunikasjon mellom skolen og foreldre. For foreldre med nedsatt funksjonsevne betyr en universelt utformet plattform at man på samme vilkår som andre kan ta del i sine barns undervisning, uten å behøve å be om hjelp eller bruke spesialløsninger. Dessuten finnes det en interesse fra skolens side å legge til rette for at alle foreldre skal kunne engasjere seg i elevenes skolegang.

Derfor kommer vi til å fortsette samarbeidet med skoler om disse spørsmålene, for å kunne spre de innsikter og erfaringer vi har fått gjennom prosjektet.

Funka for Foreldre