Funka leder Europeisk nettverk om aktiv aldring

EU-kommisjonen har gitt Funka i oppdag å lede og koordinere arbeidet med å støtte EUs innovasjonspartnerskap, EIPAHA, i perioden 2015 til 2016. Prosjektet finansieres av EUs rammeprogram for forskning, Horisont 2020.

Det er svært spennende å få fungere som kompetansesenter og veileder i dette viktige arbeidet, kommenterer Funkas daglige leder Susanna Laurin. Vi har lang erfaring med å lede nettverk for kommuner og regioner i Skandinavia, og i løpet av de siste årene har vi også hatt tilsvarende oppdrag for aksjonsgruppen D4 innenfor EIPAHA.

Prosjektet som Funka skal lede har et budsjett på 20 millioner kroner og konsortiet består av 14 nøkkelaktører fra ulike medlemsstater: AENOR, Central Denmark Region, EHMA, ERRIN, Inovamais, Nordic Healthcare Group, Open Evidence, Outsight, PAU Education, RESAH, Swedish ICT, Tecnalia og VTT.

Vi ser frem til samarbeidet med våre partnere i å levere support av høy kvalitet til EIPAHA samt å sørge for at dette strategiske initiativet oppnår fremgang, sier José Angel Martinéz Usero, Ansvarlig for internasjonale prosjekter hos Funka. Vi samarbeider med Europas fremste på området, så dette kommer til å bli et givende kunnskapsutbytte.

Det Europeiske partnerskapet for Aktiv og sunn aldring, EIPAHA, fletter sammen organisasjoner, forskningsinstitutt og bedrifter innenfor området. Alle disse er del av en innovasjonsprosess, fra forskning til praktisk bruk, sammen med aktører på områdene standardisering og regelverk. Partnerskapet gir medlemmene et forum for samarbeid og kunnskapsutveksling om eldre mennesker og deres bidrag til samfunnet. Innovasjonsprosessen gjør det også mulig å identifisere og løse potentiele problemer og å mobilisere løsninger.

Prosjektet som Funka leder heter PROEIPAHA og handler om å gi støtte og service for at partnerskapet skal oppnå sine mål. Prosjektet skal blant annet forbedre samspillet innad i partnerskapet og øke dets eksterne innflytelse.

EIPAHA, European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (på engelsk, åpnes i nytt vindu)

 

Finansiering: EUs rammeprogram for forskning, Horisont 2020
Konsortium: Oppdraget ledes av Funka og prosjektpartnere er 14 nøkkelaktører fra ulike medlemsstater: AENOR, Central Denmark Region, EHMA, ERRIN, Inovamais, Nordic Healthcare Group, Open Evidence, Outsight, PAU Education, RESAH, Swedish ICT, Tecnalia og VTT.
Periode: 2015-2016
Budsjett: 20 millioner kroner

Prosjektrapportering

  • Fremgang på innovasjonsfronten for aktiv og sunn aldring

    Nå er det EU-finansierte prosjektet ”PROEIPAHA”, som Funka har koordinert, avsluttet. Gjennom prosjektet har vi i løpet av de to siste årene ledet arbeidet rundt digital innovasjon i Europa, sammen med flere hundre partnere.