Funka leder innovasjonsprosjekt om forståelig tekst

I samarbeid med Botkyrka kommune og Linnéuniversitetet i Sverige tar Funka fram en metode for å gjøre kommunal informasjon mer tilgjengelig og forståelig for personer med annet morsmål enn svensk. Prosjektet finansieres av Vinnova, tilsvarende Innovasjon Norge.

Informasjon fra myndigheter kan være vanskelig å forstå og ta i bruk. Det er nokså vanlig å bearbeide tekster slik at de blir enklere å forstå. Mer å tilpasse tekstene for alle ulike målgrupper med svært varierende fortsettinger og individuelle behov for støtte, tilhører sjeldenhetene. Mangelen på relevant og målgruppetilpasset informasjon kan by på store problemer for den som har et annet morsmål og som trenger å bli integrert i samfunnet.

Prosjektet bygger videre på erfaringer fra tidligere prosjekter der vi blant annet testet ut ulike måter å informere og instruere personer med ulike typer av kognitive nedsettelser. Dessuten har vi testet hvordan automatiske oversettelser fungerer og hvordan man best bruker dem.

Gjennomføring

Gjennom intervjuer og tester undersøker vi hvordan brukere i målgruppen forstår ulike typer av kommunal informasjon. Deretter bearbeider vi materialet og presenterer det på nye måter, i ulike format og versjoner, med og uten bilder, illustrasjoner og lyd. Hver eneste iterasjon testes med brukere og videreutvikles under prosjektets gang. Linnéuniversitetet bidrar med vitenskapelig metodikk, slik at vi sikrer at resultatene kan repeteres i andre sammenhenger. Målet med prosjektet er å få fram en metode som alle kommuner, og også andre kan bruke, for å få til en effektiv kommunikasjon med personer med annet morsmål enn svensk.


Finansiering: Vinnova (utlysningen Normkreativ innovation 2018)
Konsortium: Funka (prosjektkoordinator), Botkyrka kommun i Sverige og Linnéuniversitetet, institutionen för medier och journalistik.
Periode: Juni 2018 – April 2020
Budsjett: 1 784 000 SEK


Prosjektet Forståelig samfunnsinformasjon

Prosjekt om Google Translate og oversettelser på nett

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)