Claned – gradvis utvikling mot digital læring

Sammen med det finske universitetet Laurea og Claned group driver Funka et EU-finansiert prosjekt rundt fremtidens læring. Skolen er en viktig sektor for oss når det gjelder forskning, innovasjon og kundeoppdrag.

Prosjektet ligger høyst aktuell i tiden med tanke på de økte kravene til universell utforming, sier Susanna Laurin, Funkas daglige leder. Alle har rett på velfungerende digitale løsninger.

Målet med prosjektet er å videreutvikle læreplattformen Claned. Verktøyet skal kunne coache studenter, som i fremtiden selv skal kunne sette sammen, evaluere og forbedre kursene. Funkas del handler om å sikre tilgjengelighet og gi støtte i form av selve forretningsmodellen.

Under prosjektets gang har vi gjennomført både granskinger og brukbarhetstester, og rapportert inn resultatet til utviklings- og designteamet. Funkas eksperter bidrar med løpende støtte og support for å drive utviklingen mot økt inkludering. Etter gjennomførte granskinger og tester fortsetter videreutvikling og forbedring, hvorpå vi igjen tester i en iterativ prosess.

Innovativt læreplattformprosjekt

Claned group (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu