Innovativt læreplattformprosjekt

Læringsplattformen CLANED kan komme til å revolusjonere læring for mange elever. I motsetning til mange andre produkter på markedet tilpasser CLANED seg etter elevenes evner for å maksimere læring. Nå skal Funka være med i et prosjekt, finansiert av innovasjonsprogrammet Eurostars, for å videreutvikle produktet i forkant av videre kommersialisering.

Det er spennende at det skjer så mye innen utdanningssektoren for tiden, sier Susanna Laurin, daglig leder hos Funka. Å få mer universell utforming inn i utdanningssektoren er en fremtidssatsing vi gjerne bidrar til.

Læringsplattformen CLANED er utviklet av finske Claned Group, tidligere kjent som TribaLearning, en av Finlands heiteste startups. Gjennom bruk av smart data tilpasses innholdet elevens evner og registrerer stressnivå, følelser og til og med fysiske faktorer. Plattformen gir elevene øyeblikkelig respons i deres innlæringsprosess og gjør det mulig å få tilbakemelding som utvikler læring og dermed muligheten til å styre egen utvikling.

Samarbeid og innovasjon

Konsortiet som står bak prosjektet er Claned Group, Laurea universitet i Finland og Funka. Med finansiering fra Eurostars skal CLANED videreutvikles til å bli en universelt utformet læringsplattform. Plattformen har potensiale til å radikalt endre mulighetene for læring. I tillegg til å bidra med spisskompetanse innen universell utforming og brukeropplevelse kommer Funka også til å bidra til utviklingen av forretningsmodellen for CLANED. 

Prosjektet stemmer godt overens med Funkas øvrige satsinger innen utdanningssektoren, blant annet de svenske innovasjonsprosjektene Digital skole for alle og Funka for foreldre.

Eurostars

Eurostars er et program innen det internasjonale samarbeidsnettverket EUREKA. Programmet retter seg hovedsakelig mot små og mellomstore bedrifter som driver med egen forskning og utvikling. Eurostars hjelper til med kommersialisering av produkter og tjenester som bygger på innovativ teknikk. Eurostars er en del av EUREKA-samarbeidsnettverket. EU finansierer en fjerdedel og det resterende beløpet består av nasjonale FoU-midler. I Sverige er det innovasjonsmyndigheten VINNOVA, tilsvarende Innovasjon Norge, som samordner EUREKA-nettverket.

 

Finansiering: Eurostars
Konsortium: Claned Group, Laurea universitet og Funka
Periode: september 2015 – september 2017
Budsjett: 10 MSEK

Eurostars (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Claned Group (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Laurea universitet (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Prosjektrapportering