En tilgjengelig læringsplattform som tilpasser læringsressursene

I løpet av de siste to årene har Funka deltatt i et prosjekt i Finland for å utvikle en neste generasjons læringsplattform, Claned. Funka har utviklet en metode for måling av tilgjengelighet og brukervennlighet, og har utført tester med både eksperter og brukere.

Det som gjør læringsplattformen unik er tilnærmingen med å la plattformen selv analysere og tilpasse læringsressursene som studentene mottar, fra hver students unike forutsetninger.

Claned tilpasser kunstig intelligens og teorier om pedagogisk psykologi, som viser hvilke faktorer som påvirker individuell læring. Plattformen er designet til å fange data fra hver interaksjon brukerne gjør i systemet. Interaksjoner oppstår når studentene leser, skriver, samarbeider, organiserer og planlegger i verktøyet. Dette resulterer i en omfattende innsikt som viser studentens studieevne og læringsorientering, men også motivasjon, følelser og stressnivå. På den måten hjelper det også studentene til å lære hvordan de lærer. Lærerne kan på sin side handle på sanntidskunnskap og produsere kontinuerlig bedre og mer adaptive kurs for sine studenter.

Claned-prosjektet er en del av en serie prosjekter knyttet til digitale skolemiljøer som Funka driver, og bidrar til å sikre at studenter, lærere og foreldre, uavhengig av funksjonsnedsettelse, kan bruke digitale verktøy. Blant annet har vi utviklet en prototype for en kommunikasjonsplattform som gjør det lettere for foreldre med funksjonsnedsettelser å delta i sine barns skolegang, evaluert læringsplattformer i flere land, undersøkt hvordan nettbrett fungerer i skolemiljøer, og har i mange år utviklet og operert en læringsplattform for svenske Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Brukertester og arbeidsmetoder

Funkas rolle har vært å utvikle en metode for måling av universell utforming og brukervennlighet, og å gjennomføre tester med både eksperter og brukere. Som vanlig, når tester utføres av Funka, har brukere både med og uten funksjonsnedsettelse vært involvert.

Det har vært fantastisk å se hvordan plattformen har utviklet seg siden vi kom i kontakt med den for første gang. Å la pedagogiske ressurser hjelpe brukeren til å finne riktig nivå av informasjonsmateriale og øvelser er et reelt skritt mot økt universell utforming. Claned er fortsatt en relativt ung løsning i markedet, men at det er stort potensiale i denne tilnærmingen er åpenbart, sier Andreas Cederbom, Analysansvarlig ved Funka.

Forskningsprosjektet er nå fullført, men arbeidet med videreutvikling av plattformen fortsetter. Selskapet bak plattformen, Claned Group, inkorporerer metoden Funka designet for å gjøre plattformen universelt utformet, som en integrert del av det pågående utviklingsarbeidet.

Det har vært spennende å jobbe med Funkas eksperter, da deres dype engasjement for tilgjengelighet er like sterk som vår er for tilpasset læring. Vi tror på å gi et læringsmiljø som er egnet og universelt utformet, og dette er mulig ved å samarbeide med utviklingspartnere som Funka, sier Mervi Palander, konsernsjef i Claned Group.

Deltagere i prosjektet er det finske utdanningsteknologiselskapet Claned Group, Laurea University of Applied Sciences i Finland og Funka. Claned Group har vunnet flere betydelige bransjepremier og anerkjennelser innen utdanningsteknologi og startup-virksomhet. Laurea er et fremstående universitet med fokus på anvendt vitenskap og teknologi.

Innovativt læreplattformprosjekt

Claned – gradvis utvikling mot digitalt læring

Claned Groups nettside (på engelsk), åpnes i nytt vindu

En digital skole for alle

Funka for Foreldre

Nettbrett i skolen

Funka vurderte digitale læringsplattformer

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)