Integrert støtte for universell utforming for redaktører

Hvordan skal webredaktører med begrenset erfaring med universell utforming klare å etterleve lovens krav til universell utforming? Hundretusentals redaktører har behov for opplæring, men ville det ikke vært bedre om det meste var automatisert? Det er det vi prøver å oppnå.

Etter suksessen med det EU-finansierte pilotprosjektet We4Authors, fortsetter vi arbeidet med å integrere funksjoner som automatisk genererer universell utforming i publiseringssystemer. Prosjekt FEAT (Features for accessibility through templates) er ett av tre oppfølgingsprosjekter der Funka har fått privilegiet med å gjennomføre to (i tillegg til FEAT driver vi også prosjektet Cluster). Formålet med FEAT er å skape maler som gjør at webredaktørene ikke trenger å være spesialister på universell utforming. Når universell utforming allerede er en integrert del av publiseringssystemmalene, så er det mye mer sannsynlig at sluttresultatet vil fungere for alle.

De fleste som publiserer innhold på nettet har ikke dette som sin hovedoppgave. For disse «sjelden-brukerne» blir krav til universell utforming en ekstra byrde som få har tid til eller klarer å fokusere på. Ved å ta frem maler som automatisk skaper universelt utformet innhold, håper vi å kunne hjelpe redaktører med å tilby brukervennlige løsninger fra start av og dermed øke tilgjengeligheten på en svært effektiv måte.

Skal vi lykkes med å skalere opp universell utforming på et nivå der det faktisk gjør en forskjell for enkeltbrukerne, må vi begynne å jobbe smartere på samfunnsnivå, sier Sara Kjellstrand, forskningskoordinator hos Funka. Vi tror at FEAT-prosjektet kan ha stor innvirkning I hele EU.

Konkret kommer prosjektet til å ta frem maler med integrerte funksjoner som hjelper redaktørene å publisere universelt utformet innhold. Automatiserte funksjoner kan for eksempel være et skjemaredigeringsprogram som genererer korrekte tabelloverskrifter, slik at redaktørene ikke trenger å bekymre seg for det. Støtte for redaktører kan være funksjoner som gir tips og råd, det enkleste eksemplet er ting som: dette bildet har ingen alternativ tekstbeskrivelse, vil du legge det til?

I dette prosjektet fokuserer vi på publiseringssystemet EpiServer, som var et av systemene vi valgte å jobbe med i pilotprosjektet. Mange i offentlig sektor bruker EpiServer, og når prosjektet er over, vil alle disse være bedre rustet til å oppfylle lovens krav til universell utforming.

Vi har jo jobbet med å gjøre EpiServer mer universelt utformet siden 2005, sier Henrik Juhlin, back end-utvikler hos Funka. Det skal bli kjempespennende å få muligheten til å fordype seg i den grunnleggende støtten som kan komme alle til gode.

Resultatet av prosjektet vil være gratis for alle EPiServer-partnere og EpiServer-kunder, noe som gjør at vi håper på bred spredning i mange land. I tillegg kan selvfølgelig utviklere av maler for andre verktøy la seg inspirere av og de nyutviklede funksjonene og ta de i bruk i andre systemer.


Finansiering: Europaparlamentet
Periode: Mars 2020 - Juli 2021
Konsortium: Funka 
Budsjett: 147 125 EURO

Tilgjengelighetsfunksjonene presenteres her (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

We4Authors Clusters nettsted (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Prosjektet, Cluster

Nettstedet til prosjektet, We4Authors (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Webinar

Se webinaret fra den 25. september 2020: Innebygd funksjonalitet for universell utforming i publiseringssystemer (webinaret er på svensk), åpnes i et nytt vindu

Prosjektrapportering

 • Prosjektresultat

  Resultatene fra We4AuthorsFEAT-prosjektet publiseres regelmessig på denne siden, slik at alle interessenter kan dra nytte av det. Når de endelige malene er klare, vil de også være tilgjengelige på EpiServer MarketPlace og GitHub.
 • Prioriteringer og valg av maler

  For at prosjektet skal kunne gjøre maksimal nytte, er det viktig å prioritere hvilke løsninger som tas frem. Vi har tatt utgangspunkt i en rekke forskjellige kriterier knyttet til valg av maler og objekter.
 • Brukerbehov

  Å utgå fra brukernes behov er helt essensielt for at prosjekter skal bli vellykket. Derfor startet vi med å kartlegge behovene hos webredaktører og andre interessenter.
 • Følg oss på Twitter!

  Du kan følge projektet gjennom vår hashtag #WE4AuthorsFEAT, her får siste nyhetene og kommende hendelser om prosjektet.
 • Vil du teste ut innebygd støtte med universelt utformede EpiServer-maler?

  Hva om universell utforming generertes automatisk når du publiserte på nettet. Eller hjalp deg såpass mye, at du ikke trengte å være ekspert for å publisere universelt utformet innhold. Det ville gjort det mye enklere å etterleve kravene i forskrift for universell utforming, ikke sant?