Brukerbehov

Funka starter alltid med brukerne. For å finne ut hva webredaktører, partnere og sluttbrukere trenger for å publisere tilgjengelig innhold på en enklere måte, startet vi med å samle inn brukerbehov.

I prosjektet henvender vi oss først og fremst til:

  • De som skal bruke malene, altså webredaktører i offentlig sektor, er den primære målgruppen.
  • De som utvikler nettsteder på Episerver, altså leverandørene, er viktige for at prosjektresultat skal nå ut til flest mulig.
  • De som har nytte av universelt utformede nettsteder, altså besøkende med funksjonsnedsettelser, må naturligvis være involverte for å kvalitetssikre at resultatet virkelig fungerer for alle.

For å samle inn målgruppenes behov og ønsker, har vi gjennomført spørreundersøkelser, nettbaserte workshops og intervjuer. Ved å bruke komplementære innsamlingsmetoder, har vi fått inn både kvalitative og kvantitative svar. I tillegg har vi bygget videre på informasjonen som er blitt produsert i pilotprosjektet, W4Authors.

Resultatet i korthet:

  • Det er et stort behov for maler med integrert støtte for universell utforming.
  • Forkunnskapene blant webredaktører varierer, noe som betyr at malene bør inneholde både enkel og avansert funksjonalitet.
  • Prosjektet kommer til å klare å håndtere åtte av de ni mest etterspurte ønskemålene blant webredaktørene.

Neste steg:
Basert på brukerbehovene vi har identifisert, vil vi velge ut flere maler og objekter som skal tas frem og testes i prosjektet. Malene som tas frem vil omfatte både automatiserte tester av universell utforming og støtte for redaktører.

Integrert støtte for universell utforming for redaktører

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)