Prosjektresultat

Resultatene fra We4AuthorsFEAT-prosjektet publiseres regelmessig på denne siden, slik at alle interessenter kan dra nytte av det. Når de endelige malene er klare, vil de også være tilgjengelige på EpiServer MarketPlace og GitHub.

Fase 1: Brukerkrav og spesifikasjoner

I den første fasen av prosjektet ble brukerbehov samlet inn og analysert, ved hjelp av ulike metoder:

 • Online-undersøkelser med spesielt fokus på webredaktører i offentlig sektor
 • Workshops med regionale og kommunale webredaktører
 • Intervjuer med bransjeaktører og brukerorganisasjoner

Resultatet presenteres i en rapport på engelsk:

We4AuthorsFEAT User needs, PDF (813 kb), åpnes i nytt vindu

Basert på resultatet, valgte vi ut hvilke maler som vi skulle fokusere på i prosjektet.

Utvalgskriteriene omfattet ulike perspektiver:

 • Malene, sidene og objektene som er mest brukt
 • Funksjonalitet der vi som tilgjengelighetseksperter ofte ser problemer knyttet til universell utforming
 • Funksjonalitet der sluttbrukere ofte opplever problemer på grunn av manglende universell utforming
 • Funksjonalitet som webredaktører i offentlig sektor sliter med å gjøre tilgjengelige for alle

Utvalgsprosessen resulterte i 10 definerte funksjoner for integrert støtte for universell utforming:

 • Rammeverk
 • Startside
 • Artikkelside
 • Kalenderhendelser
 • Sideliste
 • Kalenderblokk
 • Tekstblokk
 • Bildeblokk
 • Skjemablokk
 • Videoblokk

De utvalgte funksjonene beskrives i en rapport på engelsk:

We4AuthorsFEAT Selected features, PDF (916 kb), åpnes i nytt vindu

Fase 2: Iterativ produksjon av Episerver-maler med integrert støtte for universell utforming

Etter å ha bestemt oss for hvilke funksjoner vi ville fokusere på, startet vi en agil prosess der vi lagde prototyper, testet med brukere og gjorde forbedringer. Denne delen av prosjektet vil være ferdig innen utgangen av mars 2021. Når analysen er fullført, vil testresultatene bli publisert.

Fase 3: Demonstrasjon

Så snart testen er fullført, vil vi gjøre de endelige finjusteringene av malene og presentere dem for markedet. I mai 2021 arrangerer vi to webinarer; en med fokus på produsenter av publiseringsverktøy og IT-leverandører og en annen rettet mot webredaktører i offentlig sektor.

Vi holder denne siden kontinuerlig oppdatert med ny informasjon.

Følg gjerne prosjektet på twitter #We4authorsFEAT

Integrert støtte for universell utforming for redaktører

Prosjektet er finansiert av EU-kommisjonen.

EU-kommisjonen logo