Bli med og tolke de internasjonale retningslinjene for universell utforming

Nå kan du bidra til å utvikle gode, universelt utformede løsninger, og mer harmoniserte tolkninger av WCAG. I dag er mange eksperter ganske ensomme i sine organisasjoner, noe som har ført til ulike tolkninger av retningslinjene. Funka har utviklet et verktøy hvor eksperter kan diskutere og sammenligne vurderinger av nettgrensesnitt.

Funka sammen med tyske Dias og franske BrailleNet, har nå kommet så langt i arbeidet med å utvikle verktøyet at vi nå lar ekspertene til å begynne å jobbe i det.

Dette er en spennende første skritt, og det skal bli gøy å se hvordan det vil bli brukt, sier Funkas analyseansvarlige Andreas Cederbom.

I verktøyet COMPARE kan eksperter legge til forskjellige eksempler i form av websider, komponenter eller funksjoner som de enten hadde problemer å vurdere eller som de vil vise som et godt eksempel på når noen lykkes med sitt arbeid med universell utforming. Deretter kan saken kommenteres av andre eksperter basert på de ulike suksesskriteriene i WCAG eller basert på brukstester. På denne måten kan løsningene diskuteres og løsningene som ekspertene er enige om, kan løftes som gode eksempler.

Du kan selvsagt også bruke verktøyet i motsatt retning, for å lete etter eksempler på ulike typer løsninger, eller til ulike vurderinger basert på bestemte WCAG kriterier. Dette gjør også grensesnittet til en interessant læringsressurs i trening av eksperter på universell utforming.

COMPARE er et Erasmus + prosjekt med målet å utvikle et verktøy hvor eksperter kan diskutere og sammenligne nettsiders grensesnitt med WCAG. Prosjektet er imidlertid ikke klart med lanseringen av verktøyet. Det gjenstår å bli bygget en læringsmodul som skal brukes til undervisning. Tanken er å beskrive vanlige typer vanskelige situasjoner og med linker til ulike eksempler og diskusjoner vise på gode løsninger. I tillegg vil prosjektgruppen fortsette å fylle opp med eksempler og diskusjoner i COMPARE.

Alle kan skrive inn og bruke grensesnittet, men for å legge inn eksempler og diskutere trenger du et påloggingsnavn. For at dette skal være en veldig god ressurs, trenger vi mange til å bidra med vurderinger og løsninger.

Hvis du er interessert i å delta, kan du gjerne kontakte oss via skjemaet på prosjektets nettside (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Nytt forskningsprosjekt om å tolke WCAG