Nytt forskningsprosjekt om å tolke WCAG

Alt regelverk knyttet til universell utforming på nett peker på WCAG. Det er kjempebra. Men om de som kaller seg eksperter på området tolker standarden forskjellig, så vil ikke du som kunde vite hva som egentlig gjelder? Mangel på konsensus i bransjen er noe vi vil komme til livs, gjennom prosjektet COMPARE.

Hvordan man vurderer universell utforming på nett er svært forskjellig fra land til land - hvilke avvik fra standarden er ok, og hvilke kriterier i standarden er viktigst ut fra brukernes perspektiv. Dels skyldes dette at forholdene varierer mye fra land til land. Forskjeller i blant annet hjelpemiddelsforsyningen, kultur og sosioøkonomiske forhold, påvirker måten vi oppfatter universell utforming på. Dette gjør at tolkingen av WCAG krever utførlig kunnskap om brukerens situasjon og behov.

Hele poenget er jo at standarden er global, men at den skal implementeres lokalt, sier Andreas Cederbom, analyseansvarlig hos Funka.

Den norske Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven, DTL, peker på WCAG 2.0 på nivå AA med enkelte unntak. Både den nye anskaffelsesloven som gjelder for samtlige EU-land fra og med 1. januar 2017, og den nye loven om krav til universell utforming for nettsteder innen offentlig sektor, peker på den europeiske standarden for krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser av IT-produkter og tjenester i Europa, EN 301 549, som for nettets del innebærer WCAG 2.0.

Sammen med tyske DIAS og franske BrailleNet skal Funka forsøke å oppnå enighet blant profesjonelle eksperter på universell utforming i hele Europa. Målet er å høste konsensus gjennom diskusjon og dialog. Prosjektet begynner med å sammenligne, “compare”, hvordan ulike organisasjoner vurderer grensesnitt basert på WCAG.

Hvis du er interessert i å bidra til utviklingen av en felles europeisk tilnærming til måling av universell utforming på nett, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!


Finansiering: ERASMUS+
Konsortium: DIAS (prosjektkoordinator), BrailleNet og Funka
Periode: 1. januar 2017 – 31. desember 2018
Budsjett: 2,4 MSEK

Prosjektet COMPARE (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Prosjektrapportering

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)