Begripelig tekst og informasjon for alle

”Begripelig tekst og informasjon for alle” er et treårig prosjekt med sikte på å forbedre tilgangen til forståelig og tilgjengelig samfunnsinformasjon i Sverige. Prosjektet drives av Dysleksiforbundet, Afasiforbundet, Autisme & Aspergerforbundet og FUB- forbundet for personer med utviklingsforstyrrelse. Funka gjennomfører brukertester med fokus på leseforståelse av ulike typer tekster.

Målgruppene i prosjektet har vanskeligheter med å forstå innholdet i offentlige tekster og informasjon, og formålet med prosjektet er å finne ut hvordan forholdene ser ut på både gruppe- og individnivå.

Høsten 2017 er prosjektet i en interessant fase. Da gjennomføres tester hvor forståelsesgraden i ulike tekster blir undersøkt. Prøvepersonene er rekruttert fra de ulike organisasjonene for funksjonshemmede som driver prosjektet. Noen av testene ble gjennomført under Dysleximässan i Gävle i oktober.

Testpersonene viste stor takknemlighet, fordi testene var spennende. Og deres tilstedeværelse ble verdsatt fordi dere varmet opp messen, sier Ester Hedberg, prosjektleder for Begripelig Tekst.

Testpersonene får i oppgave å lese flere forskjellige tekster under en test, og testene er dokumentert med ulike teknikker. Funka har et spesielt ansvar for de delene av testene der teknologien eyetracking brukes. Dette betyr at du ved hjelp av en type øyebevegelseskamera registrerer hvor brukeren ser på skjermen. I tillegg til å bruke eyetracking, vil deltakerne diskutere teksten med testledere. Ved hver test deltar en eller to personer samtidig. Under testene får brukerne tid til å reflektere over teksten de leser. Hva er vanskelig å forstå? Hvordan kunne den vært skrevet bedre?

Ulike mennesker leser på forskjellige måter, noe som er et interessant aspekt å undersøke. Hvordan leser de, hvordan ser lesemønsteret ut? Noen svimler gjennom teksten og hopper mellom overskrifter, andre sitter fast i vanskelige ord. Testledere angir en rekke spørsmål som er skreddersydd for hver brukers behov, tar opp lyder fra diskusjonene og notater fra testene.

Brukertester er utrolig givende. Når du møter sluttbrukere, får du en bedre forståelse av hvordan en tjeneste fungerer og kan forbedres, og ved å faktisk møte mennesker, med forskjellige evner får du et godt grunnlag for å lære mer om atferd, følelser og drivkrefter, sier Moa Glantz, ekspert på universell utforming og brukeropplevelse på Funka. I tillegg er det inspirerende å møte mennesker, de fleste jeg har møtt er positive, engasjerte og ønsker å være involvert.

Innholdet i teksten er produsert av profesjonelle som arbeider med tekst og informasjon for personer med ulike funksjonshemninger. Tekstene er av ulike slag, blant annet avisartikler og instruksjonstekster. Den personlige interessen til testpersonene kan også påvirke hvor godt en tar til seg tester, og det har derfor blitt tilbudt flere forskjellige varianter av en type tekst ved testene. Noen ganger har en instruksjonstekst om hvordan du endrer innstillinger på mobiltelefonen blitt brukt, andre ganger kan det være en matoppskrift.

Testperioden for høsten pågår akkurat nå. Under testene til våren vil det legges større vekt på hvordan tekststruktur, design og typografi kan påvirke forståelsen av en tekst. Hva kan komplementære bilder og layout bety og eventuelt legge til sammenheng og forståelse av en tekst?

Prosjektet er finansiert med midler fra Arvsfonden, som støtter utviklingsprosjekter som kan realisere en bedre virkelighet for funksjonshemmede barn og unge.

Det drives i samarbeid med Myndigheten for tilgjengelige medier, Institutt for språk og folklore, så vel som to utgivere og en avis med fokus på lett lesemateriell.

Prosjektet Begripelig tekst og informasjon for alle

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)