Forskningsresultat: st√łttemateriell rundt publiseringssystemer

Du vet at det meste av forskningen vi utfører blir til resultater som alle kan ta del i? Akkurat nå sprer vi materiale fra et spennende EU-prosjekt kalt We4Authors, der vi har utviklet støttemateriell for de som vil anskaffe eller utvikle et publiseringssystem.

Innenfor rammen av prosjektet har vi identifisert hvilke publiseringssystemer som er mest brukt i offentlig sektor i EUs medlemsstater. Det er et fargerikt bilde som dukker opp, med noen globale aktører som har stor innvirkning på markedet, men også store regionale forskjeller. Det er tydelig at mange går til anskaffelse av lokale systemer.

I prosjektet utviklet vi også prototyper, og gjennomførte tester av de mest brukte systemene, for å finne ut hvor mye støtte de gir til redaktører som ønsker å publisere universelt utformet innhold. Vi gjennomførte også en rekke workshops med redaktører, sluttbrukere med nedsatt funksjonsevne og leverandører, for å på best mulig måte omsette prosjektets resultat til praktiske råd og tips. Dette arbeidet resulterte i tre retningslinjer rettet mot de ulike målgruppene.

Både kartleggingen av publiseringssystemene og retningslinjene er gratis for alle å bruke og kan lastes ned fra prosjektets nettsted. Materialet er på engelsk.

Kartlegging og markedsanalyse (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Retningslinjer for ulike interessentgrupper (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Publiseringssystem som genererer universell utforming