Publiseringssystem som genererer universell utforming

Med finansiering fra Europaparlamentet skal Funka og CTIC kartlegge hvilke publiseringssystemer som blir mest brukt i offentlig sektor i Europa, og velge ut et mindre antall for å skape bedre universell utforming. Målet er at universell utforming i større grad skal være integrert i verktøyene og genereres automatisk.

Ved å utgå fra de mest brukte systemene, håper vi på et prosjektresultat med stor påvirkningskraft. Tanken er å samarbeide med ledende leverandører for å utvikle prototyper og løsninger som også vil komme resten av markedet til gode.

Det skal bli veldig spennende å få fokusere på publiseringssystemene, sier Johan Kling, Kvalitets- og Konsulentsjef hos Funka. Dette prosjektet har potensiale til å påvirke hele markedet.

Hensikten med prosjektet er å stimulere markedet for publiseringssystemer, slik at leverandørene innser at etterspørselen på universelt utformede systemer er stor som følge av den kommende EU-lovgivningen om universelt utformede nettsteder. Å tilby et universelt utformet verktøy utgjør en betydelig konkurransefordel og ved å sørge for at noen av de ledende systemleverandørene går foran som gode eksempler, håper vi på å kunne påvirke markedet betraktelig. Det skal være enkelt for webredaktører å publisere universelt utformet innhold, uten å besitte spesialkompetanse.

Når publiseringssystemene har innebygd støtte for universell utforming, vil det gå mye raskere å implementere den nye lovgivningen på bred front over hele Europa, sier Susanna Laurin, daglig leder hos Funka.

Alle som er interessert i prosjektet må gjerne kontakte oss for mer informasjon. Spesielt håper vi å høre fra leverandører av publiseringssystemer!


Finansiering: Europaparlamentet
Konsortium: Funka (prosjektleder), CTIC Foundation/W3Cs kontor i Spania, den Europeiske paraplyorganisasjonen for brukerorganisasjoner, EDF, den Europeiske organisasjonen for koordinering av forbrukerspørsmål i standardisering, ANEC og nettverket av Europeiske regioner for forskning og innovasjon, ERRIN.
Periode: Mai 2018 – Oktober 2019
Budsjett: 150 000 EURO

Prosjekt We4authors (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Prosjektrapportering

  • Forskningsresultat: støttemateriell rundt publiseringssystemer

    Mens vi venter på å igjen kunne gjennomføre våre populære kurs og konferanser der vi forteller om våre ferskeste forskningsfunn, vil vi å slå et slag for de rapportene som vi regelmessig publiserer. Blant annet ga vi nylig ut støttemateriell for deg som skal velge publiseringssystem.
  • Workshops om universelt utformede publiseringssystemer

    Vil du være med å påvirke fremtidens publiseringssystemer med tanke på universell utforming? Det vil du ha muligheten til etter sommeren, når vi inviterer til Workshop i Brussel innenfor rammen av ett av våre spennende innovasjonsprosjekter.