Workshops om universelt utformede publiseringssystemer

I oktober inviterer Funka deg til ikke mindre enn tre forskjellige workshops i Brussel. Målet er å få i gang en dialog med ulike interessenter om hvordan fremtidige publiseringssystemer kan gi bedre støtte for universell utforming.

Publiseringssystemer, eller Content Management Systems, CMS, er verktøy som brukes til å skape nettsteder. Avhengig av hvor godt systemene er, kan de gi god støtte, ok forutsettinger eller utløse problemer for de som skal utvikle og designe nettsteder og legge inn innhold.

Innenfor rammen av vårt EU-finansierte forskningsprosjekt, We4Authors, har vi utviklet prototyper og testet de mest brukte CMS-ene innen offentlig sektor i EU. Ved å teste hvilke muligheter som finnes for å dels styrke funksjoner for universell utforming i systemet og dels sjekke hvordan systemene kan gi støtte til redaktører, har vi fått frem spennende resultater med stort potensial.

Tre parallelle målgrupper

Nå er tiden inne til å fange opp synspunkter på våre foreløpige resultater fra spesielt utvalgte interessenter. Vi samarbeider med ledende partnere når vi organiserer workshops:

  • Sammen med paraplyorganisasjonen for Europas brukerorganisasjoner, European Disability Forum, EDF, arrangerer vi en workshop for redaktører og sluttbrukere med ulike evner og forutsettinger.
  • Sammen med Europas forbrukerorganisasjon innen standardisering, ANEC, arrangerer vi en workshop for produsenter, leverandører og nettverk innen open source-verktøy, samt aktører innen standardisering.
  • Sammen med Europas regioners forsknings- og innovasjonsnettverk, ERRIN, arrangerer vi en workshop for profesjonelle innen kommunikasjon og IT i offentlig sektor - hovedsakelig regioner, men også universiteter, myndigheter og byer.

Under disse workshopene kommer vi blant annet til å presentere og diskutere de ulike retningslinjene som prosjektet resulterer i. Retningslinjene retter seg mot:

  • produsenter av publiseringssystemer, som beskriver hvordan integrert universell utforming kan implementeres
  • leverandører av publiseringssystemer, som beskriver hvordan ulike tillegg og støtte for redaktører kan implementeres
  • nettstedseiere som anskaffer publiseringssystemer, som beskriver hvordan krav på overnevnte, samt selve systemets universell utforming for brukere/redaktører, kan brukes ved offentlige anskaffelser og utvikling

I tillegg kommer EU-kommisjonen til å bygge videre på prosjektresultatene i videre forskning.

Hvis du vil vite mer om prosjektet eller delta på en workshop, må du gjerne kontakte oss for mer informasjon.

Publiseringssystem som genererer universell utforming

We4authors (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Ewa Björk

Tittel: Forskningsassistent

ewa.bjork@funka.com (Ewa Björk)

+46 8 555 770 71 (Ewa Björk)