Tekst til alle!

Omtrent 1 million mennesker i Norge har nedsatt hørsel. Mange andre trenger teksting av andre årsaker, som ulike språklidelser, kognitiv svikt eller et annet morsmål enn norsk. Men likevel er det meste av det som tilbys av video på nettet fortsatt ikke tekstet. Det ønsker vi å endre på.

Teksting har alltid vært viktig, men under pandemien har digitale møter blitt hverdagen for mange av oss, noe som ytterligere viser behovet for teksting for å inkludere flere. Det kan handle om alt fra utdanning og arbeidsliv til rådsmøter og kulturarrangementer – teksting trengs mer enn noen gang.

Prosjektet «Tekst til alle» har som mål å skape økt forståelse for viktigheten av teksting, slik at teksting blir en naturlig del av å produsere video. Vi vil øke offentlig sektors kunnskap om hvordan de enkelt kan inkludere teksting i sitt arbeide. Prosjektet finansieres av BufDir.

Økt forståelse og Informasjonsspredning

Undersøkelser viser at det er store misoppfatninger når det gjelder teksting: På den ene siden at det er dyrt, vanskelig og tungvint å produsere manuell teksting (dvs. tilsvarende den direktesendte tekstingen som for eksempel NRK tilbyr). For det andre at gratis automatisk teksting "ikke er bra nok". Det er dermed et gap mellom den tekniske utviklingen på feltet og forståelsen blant ulike aktører om hvordan de kan dra nytte av de teknologiske fremskritt.

I dette prosjektet gjennomfører vi spørreundersøkelser og intervjuer og identifiserer årsaker og hindringer til manglende undertekster. Basert på resultatene av dette sammenstiller vi beste praksis og en sjekkliste for å lette innføringen av rutiner for teksting i organisasjoner.

Sluttrapporten vil være rettet mot offentlige organisasjoner, men kan være til nytte for alle som er interessert i teksting og universell utforming.

Finansiering: BufDir
Periode: Mai- desember 2022
Budget: 400 000

Prosjektrapportering

  • Tekster du filmene dine?

    Omtrent 1 million mennesker i Norge har nedsatt hørsel. Mange andre trenger teksting av andre årsaker, som ulike språklidelser, kognitiv svikt eller et annet morsmål enn norsk. Men likevel er det meste av det som tilbys av video på nettet fortsatt ikke tekstet. Det ønsker vi å endre på – vil du hjelpe oss?

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)