Tekster du filmene dine?

Omtrent 1 million mennesker i Norge har nedsatt hørsel. Mange andre trenger teksting av andre årsaker, som ulike språklidelser, kognitiv svikt eller et annet morsmål enn norsk. Men likevel er det meste av det som tilbys av video på nettet fortsatt ikke tekstet. Det ønsker vi å endre på – vil du hjelpe oss?

Prosjektet «Tekst til alle» har som mål å skape økt forståelse for viktigheten av teksting, slik at teksting blir en naturlig del av å produsere video. Prosjektet finansieres av BufDir.

Som en del av prosjektet gjennomfører vi en spørreundersøkelse for å identifisere årsaker til manglende undertekster. Basert på resultatene av dette sammenstiller vi beste praksis og en sjekkliste for å lette innføringen av rutiner for teksting i organisasjoner.

Du som svarer på undersøkelsen, kan selvsagt være anonym. Ønsker du mer informasjon om prosjektet eller vill hjelpe oss videre gjennom å delta på intervju – skriv inn kontaktinformasjonen din så tar vi kontakt!

Takk for at du hjelper oss med å gjøre verden litt mer inkluderende.

Spørreundersøkelse om teksting, åpnes i nytt vindu

Om prosjektet Tekst til alle! på Funkas nettsider

 

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)