Ungdommer får verktøy til å drive universell utforming fremover

Sammen med det svenske Forbundet, Unga Rörelsehindrade, og lignende brukerorganisasjoner i Danmark og England, Mediehuset København og East Anglia University, skal Funka hjelpe til med å øke kunnskapen rundt digital utvikling.

Unge mennesker er forventet å vite det meste om Internett og datamaskiner. Men å være en forbruker av den digitale forsyningen er ikke alltid det samme som å kunne bruke de digitale verktøyene for å få innflytelse. I tillegg er selvfølgelig ikke alle unge teknisk interesserte, eller spesielt erfarne. For ungdommer med funksjonsnedsettelse kan det være ekstra vanskelig å takle den raske teknologiutviklingen fordi verktøyene ikke alltid oppdateres i samme tempo som nettlesere og apper.

Vi ser frem til et godt samarbeid med aktive unge personer med funksjonsnedsettelser, hvor vi i fellesskap skal utforske, lære og bruke de digitale verktøy for økt universell utforming, sier Claus Sørensen, Mediehuset København.

Gjennom opplæring og erfaringsutvekslinger skal prosjektet sikre at ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser er bedre rustet til å delta i den offentlige debatten. På denne måten vil deltagerne være i stand til å bidra til utviklingen av et mer inkluderende samfunn, basert på FNS konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Betydningen av at målgruppene selv får delta i oppfølgingen av hvordan loven etterleves understrekes også i EUs direktiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner, så prosjektet ligger helt rett i tiden.

Samfunnet og vi som eksperter prøver å sørge for at informasjon er tilgjengelig for denne målgruppen. Men det vi skal gjøre nå er å gi ungdommene verktøy slik at de slev kan drive spørsmål knyttet til universell utforming, sier Susanna Laurin, daglig leder hos Funka. Dette føles som et viktig steg i en demokratisk og inkluderende retning.

Som prosjektledere kommer Mediehuset København til å bidra med kompetanseoverføring knyttet til medieproduksjon, mens Funka kommer til å fokusere på lovgivning og standarder. Tanken er at unggommene som deltar i prosjektet lærer mer om hvilke muligheter de har til å bli hørt med hjelp av digitale verktøy som fungerer for reseptive målgruppe. På lengre sikt tar prosjektet også sikte på å øke sysselsettingen blant deltagerne.

 

Finansiering: ERASMUS+
Konsortium: Mediehuset København (prosjektledere), University of East Anglia, Funka, Sammenslutningen af unge med Handicap, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Indigo Dyslexic Centre Norwich, Norfolk Deaf Association, Norfolk & Norwich Association for the Blind og European Disability Forum.
Periode: Februar 2019 - Januar 2021
Budsjett: 215 000 EURO

Digital accessibility for young adults in Europe: Tools, training and participation, åpnes i nytt vindu

Prosjektrapportering

  • Økt digital deltakelse for unge funksjonsnedsatte

    Fredag 29. januar, fra klokken 13-15, er du velkommen til et nettbasert arrangement om hvordan digital tilgjengelighet kan skape økt samfunnsdeltakelse blant unge mennesker med funksjonsnedsettelser. Arrangementet markerer også slutten på det EU-finansierte forskningsprosjektet, DA4YOU.
  • Funka kurser ungdommer med funksjonsnedsettelser

    For å få flere til å forstå de nye kravene i EUs webdirektiv fra et brukerperspektiv, tilbyr Funka kostnadsfrie kurs for ungdommer med funksjonsnedsettelser. EU-kommisjonen finansierer prosjektet.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)