Prosjektresultat

Her kan du laste ned personas, maler og annet som du fritt kan benytte i ditt Smartby-prosjekt, eller andre kommunale digitale prosjekter.

Funka har sammen med enkelte kommuner, arbeidet frem en personas-mal, som kan skreddersys for ulike digitale kommunale prosjekter. Funka har videre tatt frem fem stykk personas, som dels er videreutviklet sammen med enkelte brukere med funksjonsnedsettelser, og dels ut fra resultater av tidligere brukertester.

Eksemplene som er gitt er så kalte proto-personas, som betyr at de ikke er laget for én bestemt tjeneste eller prosess. Derfor oppmuntrer vi til å benytte disse personas som utgangspunkt og bygge videre på dem ut fra de behov og målgrupper som kommer frem i deres spesifikke prosjekt.

I materialet finner dere også ulike tjenestedesignmetodikker, med blant annet brukerreiser og tilgjengelighetsmatrise.

Last ned materialet

Hvordan ivareta universell utforming i smarte byer 2.0, pdf (226 kb), åpnes i nytt vindu

Smartbyer Workshop, powerpoint (14 Mb), åpnes i nytt vindu

Personas_maler, powerpoint (1,4 Mb), åpnes i nytt vindu

Workshop - prosjekt Universell utforming i Smarte byer, Youtube, åpnes i nytt vindu

Om prosjektet

I 2019 gjennomførte Funka et prosjekt hvor vi undersøkte hvilke metoder kommuner kan bruke for å sikre at fremtidige smarte byer ivaretar universell utforming. Resultatet viste at flere kommuner ønsket mer konkrete verktøy i sitt arbeid, deriblant personas med funksjonsnedsettelser. Å involvere brukere fra start av i et smartby-prosjekt, er ekstremt viktig for at resultatene skal kunne brukes av alle. Men brukerbehovet strekker seg naturligvis langt utover smartbyer og er dermed høyst relevant for alle kommunale prosjekter.

Målsetningen i dette prosjektet har dermed vært å ta frem materiale og metoder for å inkludere brukere i alle stadier av designprosessen, med hovedsakelig fokus på personas med funksjonsnedsettelse.

I prosjektet gir vi en introduksjon til universell utforming, vi har hentet metoder fra tjenestedesign og vi presenterer en mal for personas med funksjonsnedsettelser som videre kan skreddersys for ulike kommunale prosjekter. Det er i tillegg gitt eksempler på personas med ulike funksjonsnedsettelser som er tatt frem sammen med enkelte brukere, samt ut fra resultat av Funkas tidligere brukertester. Disse er fritt tilgjengelig for deg å benytte i ditt Smartby-prosjekt, eller andre kommunale digitale prosjekter.

Prosjektet er finansiert av BufDir og pågår september - desember 2020.

Universell utforming i Smarte byer

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)