Universell utforming i Smarte byer

Som en videreføring av fjorårets spennende prosjekt, hvor vi jobbet med kommuner for å introdusere universell utforming til Smart Cities-konseptet, har vi i år fått midler fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, BufDir, til å jobbe med neste del av prosjektet.

I den første delen av prosjektet, ble det klart at kommuner som jobber med Smart Cities-konseptet, trenger konkrete verktøy. Derfor har dagens prosjekt fokusert på å utvikle personas og undervisningsmateriell, som kommunene kan bruke til å implementere universell utforming i sin virksomhet.

Det har ikke vært mulig å jobbe så praktisk og nært med kommunene som vi hadde håpet, men jeg tror fortsatt at vi har kommet langt med materialet, sier Saja Andersson, ekspert på universell utforming og brukeropplevelse ved Funkas Oslokontor.

Siden vi i all hovsak har måtet ta i bruk digitale kanaler, har vi også nådd ut til flere. Målet med prosjektet er å utvikle materiale og metoder for å inkludere brukere i ulike stadier av designprosessen. Slik kan vi få inn perspektivet om universell utforming fra start av, noe som sparer både tid og penger.

Basert på metoder for UX og tjenestedesign, fokuserer vi på prosjektledelse, evaluering, testing, krav, problemløsning og konseptarbeid. Med hjelp av et solid støttemateriale, håper vi at flere kommuner kan få med et inkluderende perspektiv i sine Smart Cities-prosjekter.

Del én av prosjektet, Smartbyer, tjenestedesign og universell utforming

 

Finansiering: Barn-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir
Periode: 2020
Budsjett: 500 000 NOK

Prosjektrapportering

  • Prosjektresultat

    Funka har sammen med enkelte kommuner, arbeidet frem en personas-mal, som kan skreddersys for ulike digitale kommunale prosjekter. Funka har videre tatt frem fem stykk personas, som dels er videreutviklet sammen med enkelte brukere med funksjonsnedsettelser, og dels ut fra resultater av tidligere brukertester.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)