Funka i oppdrag for Bufdir

Funka skal, sammen med det skandinaviske konsulenthuset Implement Consulting Group, utrede hvilke digitale barrierer som hindrer personer med nedsatt funksjonsevne i å komme ut i arbeidslivet. Oppdragsgiver for prosjektet ved navn ”Digitale hindre for økt sysselsetting blant personer med redusert funksjonsevne” er Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.

Hvordan arbeidslivet fungerer for personer med nedsatt funksjonsevne er en av mine personlige hjertesaker, sier Funkas daglige leder Susanna Laurin. Derfor skal det bli ekstra interessant å bidra til å forbedre de ulike systemene.

Selv om det er flere personer med nedsatt funksjonsevne som i dag gjennomfører videregående skole og universitetsutdanning er arbeidsledigheten i målgruppen fortsatt høy.

Å ha en jobb å gå til bidrar ofte til sosialisering, økt selvfølelse og mer økonomisk uavhengighet. Årsakene til at personer med nedsatt funksjonsevne ekskluderes fra arbeidsmarkedet kan være mange. Det kan dreie seg om diskriminering, manglende jobbsøkererfaring, men sannsynligvis også at IKT-systemer og digitale arbeidsmiljøer ikke fungerer for alle.

Sammen med Implement skal Funka kartlegge og komme med innspill til hvordan samspillet mellom samfunnssystemer og IT-løsninger skal fungere for å oppnå et inkluderende arbeidsliv.

Utredning og forslag

Innenfor utredningsoppdragets rammer kommer vi til å samle inn data, blant annet gjennom intervjuer med brukere og eksperter innen arbeidslivet. Med hjelp av et kriteriesett analyserer og evaluerer vi hvordan ulike barrierer påvirker respektive målgruppe. Deretter legger vi frem løsningsforslag med konkrete tiltak som kan øke mulighetene for at arbeidsmarkedet skal fungere for alle, uavhengig av evne.   

Implement Consulting Group (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Seminar til UnIKT om funksjonsnedsatte og sysselsetting

Rapport publisert, Digitale hindre for økt sysselsetting, åpnes i nytt vindu

Prosjektrapportering

  • Rapport om digitale barrierer publisert

    Nå publiserer Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, BufDir, Funkas rapport: Digitale barrierer for økt sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne. Mange interessante funn samt løsningsforslag, som vi håper tas videre til politisk nivå.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)