Tillgänglighetsanalyser

På Funka analyserar vi tillgängligheten i digitala applikationer. Vi analyserar om dom lever upp till kraven i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Funkas experter har även lett arbetet med att utveckla det nya Webbtillgänglighetsdirektivets tillsynsmetodik. Det betyder att våra konsulter vet precis vad som behöver göras och att du kan känna dig helt trygg med resultatet.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig.

Det finns fel i formuläret

Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster

Våra analyser omfattar precis de krav du vill kontrollera mot: lagens minimikrav (WCAG 2.1 AA/(H)EN301549) eller den kravnivå som innebär att gränssnittet fungerar för personer med funktionsnedsättning. 

Vi analyserar alla typer av webbplatser, extranät, intranät, appar och dokument. Funkas analyser utgår från WCAG 2.1. Vi delar upp resultatet i kontrollpunkter så att det blir lätt och överskådligt för dig att åtgärda eventuella brister.

Vi har även utarbetat egna krav för de av våra kunder som vill gå längre än lagens miniminivå.

Vi hjälper dig uppfylla lagkraven!

För att publicera en tillgänglighetsredogörelse behöver du veta status på dina gränssnitt. Vi kan hjälpa dig genom olika typer av analyser, som alla har det gemensamt att du kan använda dem som underlag när du deklarerar tillgänglighetsnivån för gränssnittet. Beroende på hur mycket du redan har kunskap om kan vi anpassa insatsen till precis det du behöver.

Våra certifierade tillgänglighetsexperter ger stöd vad gäller hur lagen ska tolkas och hjälper dig att formulera en tydlig redogörelse som både hjälper användare och tillsynsmyndigheter.

Webbtillgänglighetsdirektivets tillsynsmetodik

Metoden som alla medlemsländer måste använda för att kontrollera att lagen efterlevs består av två olika delar: förenklad och fördjupad granskning.

Vi erbjuder olika nivåer på analyser

Liten

Passar dig som vill kontrollera kvaliteten på en leverantörs arbete eller få en fingervisning om hur pass tillgänglig din nuvarande webbplats är

  • Checklista med bedömningar för samtliga lagkrav.

Mellan

Om du vill vara säker på att följa lagen, få en oberoende kontroll av hur tillgängligt ditt gränssnitt är och få ett underlag till din tillgänglighetsredogörelse.

  • Checklista med bedömningar för samtliga lagkrav.
  • Utförliga rekommendationer och lösningsförslag för alla granskade lagkrav.
  • Sammanfattning med prioriteringar.

Stor

Uppfyll lagkraven och se till att alla människor oavsett förmåga kan ta till sig information och utföra tjänster. Med denna granskning får du ett mycket starkt verktyg för fortsatt arbete med ditt gränssnitt.

  • Checklista med bedömningar för samtliga lagkrav.
  • Utförliga rekommendationer och lösningsförslag för alla granskade lagkrav.
  • Sammanfattning med prioriteringar.
  • Komplett checklista med bedömningar enligt Funkas samtliga rekommendationer.