Tillgänglighetsanalyser

På Funka granskar vi tillgängligheten i digitala applikationer. Vi analyserar om dom lever upp till kraven i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Funkas experter har även lett arbetet med att utveckla det nya Webbtillgänglighetsdirektivets tillsynsmetodik. Det betyder att våra konsulter vet precis vad som behöver göras och att du kan känna dig helt trygg med resultatet.

Våra analyser omfattar precis de krav du vill kontrollera mot: lagens minimikrav (WCAG 2.1 AA/(H)EN301549) eller den kravnivå som innebär att gränssnittet fungerar för personer med funktionsnedsättning. 

Vi granskar alla typer av webbplatser, extranät, intranät, appar och dokument. Funkas analyser utgår från WCAG 2.1. Vi delar upp resultatet i kontrollpunkter så att det blir lätt och överskådligt för dig att åtgärda eventuella brister.

Vi har även utarbetat egna krav för de av våra kunder som vill gå längre än lagens miniminivå.

Vi hjälper dig uppfylla lagkraven!

För att publicera en tillgänglighetsredogörelse behöver du veta status på dina gränssnitt. Vi kan hjälpa dig genom olika typer av granskningar, som alla har det gemensamt att du kan använda dem som underlag när du deklarerar tillgänglighetsnivån för gränssnittet. Beroende på hur mycket du redan har kunskap om kan vi anpassa insatsen till precis det du behöver.

Våra certifierade tillgänglighetsexperter ger stöd vad gäller hur lagen ska tolkas och hjälper dig att formulera en tydlig redogörelse som både hjälper användare och tillsynsmyndigheter.

Vi erbjuder olika nivåer på analyser

Stor - Utökad granskning av lagkrav och tillgänglighet

Mellan - Granskning mot lagkrav

Liten - Granskning mot lagkrav

Webbtillgänglighetsdirektivets tillsynsmetodik

Metoden som alla medlemsländer måste använda för att kontrollera att lagen efterlevs består av två olika delar: förenklad och fördjupad granskning.