Användarbehov

Funka utgår alltid från användarna. För att ta reda på vad webbredaktörer, partners och slutanvändare behöver för att lättare publicera tillgängligt innehåll började vi med att samla in användarbehov.

I projektet vänder vi oss framför allt till:

  • De som ska använda mallarna, alltså webbredaktörer från främst offentlig sektor, är den primära målgruppen.
  • De som utvecklar webbplatser på Episerver, alltså leverantörerna, är viktiga för att projektets resultat ska nå så många som möjligt.
  • De som har nytta av att webbplatser är tillgängliga, alltså besökare med funktionsnedsättning, måste naturligtvis vara involverade för att säkerställa att resultatet verkligen fungerar.

För att samla in behov och önskemål från målgrupperna har vi genomfört enkätundersökningar, online workshops och intervjuer. Genom att använda kompletterade insamlingsmetoder har vi fått in både kvalitativa och kvantitativa svar. Dessutom har vi byggt vidare på den information som tagits fram i pilotprojektet W4Authors.

Resultat i korthet:

  • Det finns ett stort behov av mallar med inbyggt stöd för tillgänglighet.
  • Förkunskaper hos webbredaktörer varierar, vilket innebär att mallarna bör innehålla både enkel och avancerad funktionalitet.
  • Av de nio områden som var återkommande önskemål hos webbredaktörer kommer projektet kunna hantera åtta.

Nästa steg:
Baserat på de användarbehov vi har kunnat konstatera kommer vi att välja ut ett antal mallar och objekt som ska utvecklas och testas i projektet. De mallar som tas fram kommer att innehålla både automatiserad tillgänglighet och stöd till redaktörer.

Inbyggd tillgänglighet ger stöd till redaktörer


Projektet är finansierat av Europeiska kommissionen.

European Commission logo