Prioriteringar och val av mallar

Fas två i projektet gick ut på att analysera hur de prioriterade användarbehoven kan omvandlas till fungerande mallar. Målet med projektet är inte enbart att skapa fungerande Episerver-mallar, utan att också ta fram funktionalitet som andra publiceringsverktyg kan inspireras av eller implementera.

De mallar vi bestämt oss för att utveckla och testa bygger på:

 • De vanligast förekommande problem vi ser vid granskning av webbplatser
 • Funktioner och moment som webbredaktörer upplever som svårast
 • Delar som genererar mest allvarliga tillgänglighetsproblem för slutanvändare
 • Funktioner som är enkla att implementera rent tekniskt, för maximal spridning

Urvalet är i sin tur baserat på insamlad information från:

 • Webbredaktörer som använder Episerver
 • Episerver partners
 • Vår egen långa erfarenhet av granskning och test av webbplatser

De mallar, sidor, objekt och block som kommer att utvecklas och testas i projektet är:

 • Ramverk
 • Startsida
 • Artikelsida
 • Kalenderhändelse
 • Sidlistning
 • Kalenderlistning
 • Textblock
 • Bildblock
 • Formulärblock
 • Videoblock

Nästa steg:
I nästa steg tar vi fram prototyperna och genomför användartester. Rekrytering av deltagare till testerna sker öppet och alla intresserade är välkomna att delta.

Inbyggd tillgänglighet ger stöd till redaktörer


Projektet är finansierat av Europeiska kommissionen.

European Commission logo