Prioriteringar och val av mallar

Fas två i projektet gick ut på att analysera hur de prioriterade användarbehoven kan omvandlas till fungerande mallar. Målet med projektet är inte enbart att skapa fungerande Episerver-mallar, utan att också ta fram funktionalitet som andra publiceringsverktyg kan inspireras av eller implementera.

De mallar vi bestämt oss för att utveckla och testa bygger på:

 • De vanligast förekommande problem vi ser vid granskning av webbplatser
 • Funktioner och moment som webbredaktörer upplever som svårast
 • Delar som genererar mest allvarliga tillgänglighetsproblem för slutanvändare
 • Funktioner som är enkla att implementera rent tekniskt, för maximal spridning

Urvalet är i sin tur baserat på insamlad information från:

 • Webbredaktörer som använder Episerver
 • Episerver partners
 • Vår egen långa erfarenhet av granskning och test av webbplatser

De mallar, sidor, objekt och block som kommer att utvecklas och testas i projektet är:

 • Ramverk
 • Startsida
 • Artikelsida
 • Kalenderhändelse
 • Sidlistning
 • Kalenderlistning
 • Textblock
 • Bildblock
 • Formulärblock
 • Videoblock

Nästa steg:
I nästa steg tar vi fram prototyperna och genomför användartester. Rekrytering av deltagare till testerna sker öppet och alla intresserade är välkomna att delta.

Inbyggd tillgänglighet ger stöd till redaktörer

Kontakt