Vill du testa inbyggt stöd med tillgängliga EpiServer-mallar?

Tänk om tillgängligheten kunde fungera automatiskt när du publicerar på webben? Eller ge dig bra stöd så du själv kan publicera tillgängligt utan att vara expert? Det skulle göra det väldigt mycket lättare att leva upp till Webbtillgänglighetsdirektivet, eller hur?

Nu ger vi dig chansen att prova och bidra till innovativa lösningar inom EpiServer-mallar!

Syftet med FEAT är att utforma mallar som gör att webbredaktörer inte behöver vara specialister på tillgänglighet. När tillgängligheten redan är inbyggd i publiceringssystemens mallar är chansen större att resultatet funkar för alla. Under våren kommer vi att genomföra användartester med redaktörer för att säkerställa att de nya mallarna löser relevanta problem, är enkla att använda och fungerar bra. Vill du vara med?

Testningen genomförs delvis online och på plats om rådande omständigheter tillåter. Du lär dig mer om tillgänglighet, får inspiration till nya lösningar och har möjlighet att påverka mallarna.

Resultatet av projektet kommer att vara fritt för alla EPiServer-partners och EpiServer-kunder, vilket gör att vi hoppas på stor spridning i flera länder. Sedan så är det givetvis öppet för utvecklare av mallar för andra verktyg att inspireras av de funktioner som tas fram och använda dem i andra system.

Användartesterna börjar i februari och varje test tar ungefär en timme. Du är välkommen att bidra en gång eller under hela iterationen och vi är naturligtvis tacksamma om du vill dela med dig av dina synpunkter på funktionerna efter testet.

Inbyggd tillgänglighet ger stöd till redaktörer


Projektet är finansierat av Europeiska kommissionen.

European Commission logo