Inkluderande utbildning kan överbrygga den digitala klyftan

Funka är en del av ett nytt ambitiöst EU-finansierat forskningsprojekt som ska stärka den digitala kompetensen hos personer med funktionsnedsättning och äldre, med fokus på tillgänglighet. Projektet som heter ENTELIS+ leds av den europeiska branschorganisationen för leverantörer av tjänster till personer med funktionsnedsättning, EASPD.

Med partners från EUs alla hörn, tjänsteleverantörer, universitet och olika nätverk samt Funka som ledande experter på tillgänglighet, har projektet förutsättningar att få stort genomslag.

ENTELIS+ kommer att bana väg för en mer tillgänglig och inkluderande utbildningssektor. Vi kommer att arbeta nära lokala beslutsfattare för att minska den digitala klyftan i utbildningssektorn, säger Magdalena Verseckas, projektledare vid EASPD.

Projektet kommer bland annat att producera riktlinjer och utbildningsmanualer. De nätverk som deltar kommer att ge stöd i arbetet med att föra in tillgänglighet och hjälpmedel i utbildning på olika nivåer.

ENTELIS+ kommer att:

  • Öka medvetenheten om hur viktigt tillgänglighet är för att uppnå en inkluderande lärmiljö,
  • Utveckla digital kompetens hos personer med funktionsnedsättning och äldre, vilket i sin tur leder till förutsättningar att lättare delta i samhällsdebatten,
  • Bygga kunskap hos viktiga aktörer som ansvarar för att utforma och utveckla digitala tjänster (offentlig sektor och tjänsteleverantörer).
Genom att utbilda tjänsteleverantörer i IT-kunskap och digital tillgänglighet kan vi nå en bred publik över hela Europa, säger Susanna Laurin, Forsknings- & Innovationschef på Funka.

Tillgänglighet är en förutsättning för inkludering, anställbarhet och ett aktivt medborgarskap. Ett av projektets övergripande mål är att föra fram tillgänglighet som ett gemensamt europeiskt värde. Därmed hoppas vi kunna skapa förändring på systemnivå genom strategiska offentlig-privata partnerskap och innovativa metoder.

Finansiering: Erasmus+
Period: Januari 2020 – Januari 2023
Konsortium: European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (projektledare, med huvudkontor i Bryssel), Associazione Italiana per Lassistenza agli spastici provincia de Bologna (Italien), Universitetet i Linz (Österrike), Europauniversitetet på Cypern (Cypern), Verein zur Förderung Assistierender Technologie in Europa (Österrike), Atempo Betriebsgesellschaft MBH (Österrike), SJOG Community Services Limited (Irland), Ergastiri Eidikis Agogis Margarita (Grekland), Arbeitsgemenschaft Europäischer Grenzregionen (Tyskland) och Funka.
Budget: 468 256 EURO