Inlevelse ger insikt – Funka i nytt spännande projekt

Det saknas kunskap i samhället, inte minst på arbetsplatser, om hur vi kan underlätta för personer med sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar. Det vill vi ändra på. Projektidén är inspirerad av BBC-projektet CAPE, som vi också samarbetar med.

Allt fler diagnosticeras med psykiska besvär och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men fortfarande finns en relativt låg förståelse för vad detta innebär för enskilda individer. Tillsammans med Certec vid Lunds Tekniska Högskola ska Funka öka den sociala inkluderingen genom att ta fram nya verktyg för att förstå och bättre hantera dolda funktionsnedsättningar.

Själva projektet har fokus på arbetslivet, men både utbildningarna och det övriga materialet som vi tar fram i projektet kommer kunna användas i många olika sammanhang, säger Sara Kjellstrand, forskningskoordinator på Funka och en av de som skrivit fram projektet.

På Funka har vi arbetat framgångsrikt med inlevelseövningar under många år. Flera av våra kunder fortsätter att köpa in inlevelseövningar till alla nyanställda och/eller alla nya entreprenörer som vinner upphandlingar. Det finns naturligtvis ingen simulering som i alla delar kan visa hur en person upplever sin egen förmåga, men vi har under årens lopp fått så mycket positiv återkoppling på våra utbildningar med praktiska övningar att vi är säkra på att metoden både väcker intresse och skapar förståelse för människors olika förutsättningar.

Det här känns som ett väldigt viktigt projekt, säger Linus Ersson, UX designer och tillgänglighetsexpert på Funka, som leder projektet för Funkas del. Det finns så mycket resurser hos de här individerna som inte utnyttjas bara för att man inte vet hur man med relativt enkla medel kan anpassa arbetsplatserna.

 

Genom att arbeta nära personer med dolda funktionsnedsättningar och utgå från deras perspektiv kommer vi att skapa virtuella upplevelser med hjälp av 360°-filmteknik. Filmerna blir en del av ett utbildningsmaterial som utvecklas för olika roller. Dessutom utvecklar vi inom ramen för projektet en metod för att använda filmerna inom arbetslivsinriktad rehabilitering och individanpassat stöd till arbete, så kallad Supported employment.

Syftet med att använda just 360°-filmer och Virtual Reality-glasögon är att personerna som har sett filmerna ska komma ihåg situationerna som att de själva var med – och inte att de bara har sett en film om dem. Den ökade närvarokänslan påverkar förhoppningsvis attityder och beteende, säger Håkan Eftring, projektledare och forskare på Certec vid Lunds Tekniska Högskola.

Certec vid Lunds Tekniska Högskola, som leder projektet, kommer bland annat utvärdera metoder, filmer och utbildningsmaterial så att vi säkerställer att det faktiskt fungerar.

Inlevelseövningar och material, öppnasi nytt fönster


Finansiering:
Utmaningsdriven innovation, VINNOVA
Konsortium: Certec vid Lunds Tekniska Högskola (projektledare), DART, Arbetsförmedlingen, Norrtälje kommun och Funka.
Period: Maj 2019 – April 2021
Budget: 1,8 MSEK (steg 2)

Virtual Reality för ökad kunskap om dolda funktionsnedsättningar (steg 1)

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)