Ökad digital delaktighet för unga funkisar

Fredag den 29 januari genomförde Funka ett online event om hur digital tillgänglighet kan stötta unga personer med funktionsnedsättning att bli mer delaktiga i samhället. Det markerade också slutet på det EU-finansierade forskningsprojektet DA4YOU.

DA4YOU, eller Digital Accessibility for You, är ett Erasmus+ projekt som leddes av danska Mediehuset, med University of East Anglia och Funka som partners. Inom ramen för projektet har vi bland annat tagit fram och genomfört utbildningar om digital tillgänglighet för unga med funktionsnedsättning samt producerat ett antal så kallade toolkits (verktygslådor) med information.

På slutkonferensen presenterade Funkas Forsknings- och Innovationschef Susanna Laurin projektets resultat och publiken fick olika perspektiv på hur digital tillgänglighet kan hjälpa unga med funktionsnedsättning att göra sina röster hörda i samhällsdebatten. De tre talarna, som förutom Funka bestod av Anna Båve Schultz (DHB, UMS, Frilans) och Hans von Axelson (Myndigheten för delaktighet), diskuterade hur situationen ser ut idag och hur den kan förbättras.

Det blev en spännande dialog med den stora publiken som bland annat bestod av unga med funktionsnedsättning, föräldrar till unga med funktionsnedsättning, utbildningsväsendet, representanter från funktionshinderrörelsen, tjänstepersoner och handläggare från myndigheter och organisationer samt många andra som är intresserade av att alla ungdomar får likvärdiga möjligheter och bra verktyg för att påverka sin framtid.

Konferensen spelades in och kan ses i efterhand med svenskt tal, svenskt teckenspråk och svensk text.

Inspelning av slutkonferensen, öppnas i nytt fönster

Ungdomar får verktyg att driva tillgänglighetsfrågan