Ökad digital delaktighet för unga funkisar

Fredag den 29 januari kl 13-15 är du välkommen på ett online event om hur digital tillgänglighet kan stärka unga personer med funktionsnedsättning att bli mer delaktiga i samhället. Det markerar också slutet på det EU-finansierade forskningsprojektet DA4YOU.

DA4YOU, eller Digital Accessibility for You, är ett Erasmus+ projekt som leds av danska Mediehuset, med University of East Anglia och Funka som partners. Inom ramen för projektet har vi bland annat tagit fram och genomfört utbildningar om digital tillgänglighet för unga med funktionsnedsättning samt producerat ett antal toolkits.

Nu har vi nått fram till slutkonferensen där vi presenterar projektets resultat och får olika perspektiv på hur digital tillgänglighet kan hjälpa unga med funktionsnedsättning att göra sina röster hörda i samhällsdebatten. Tillsammans med spännande talare kommer vi att diskutera hur situationen ser ut idag och hur den kan förbättras. Eventet vänder sig till unga med funktionsnedsättning, föräldrar, skola, funktionshinderrörelsen, politiker och alla andra som är intresserade av att alla ungdomar får samma chans att påverka sin framtid.

När: 29 januari kl. 13.00-15.00
Var: Online via Zoom (länken skickas efter registrering)

Tillgänglighet

Workshopen kommer att skrivtolkas och simultantolkas till svenskt teckenspråk

Registrering:

Vänligen registrera dig via formuläret nedan.

För frågor kontakta Ewa Björk.

Ungdomar får verktyg att driva tillgänglighetsfrågan

Registrering

Datum: Fredag 29 januari 2021
Tid: 13.00-15.00

Deltagarinformation

Kontakt

Ewa Björk

Titel: Forskningsassistent

ewa.bjork@funka.com (Ewa Björk)

+46 8 555 770 71 (Ewa Björk)