Funka in som expert när DTL skulle tolkas

Den första gången någon anmälde en webblösning för att bryta mot den norska Diskriminerings- och Tillgänglighetslaget, tog den norska Diskrimineringsombudsmannen in Funkas exporter för att utreda saken.

Ärendet

Anmälaren var en blind person som kände sig diskriminerad eftersom det inte var möjligt att boka flygresa och assistans på flygplatsen samtidigt på Norwegians webbplats. Användaren var tvungen att ringa för att beställa assistans, vilket både var mer tidskrävande och dyrare än att boka online.

Juridisk tolkning

Det som skulle prövas av Diskrimineringsombudsmannen var alltså om det kan anses diskriminerande att personer med assistansbehov tvingas till att ringa istället för att använda webben. Norwegians försvar var att det skulle vara orimligt dyrt att genomföra förändringen att lägga till möjligheten att beställa assistans i samma arbetsflöde som biljettbeställningen.

Efter flera omgångar kallades Funka in som experter, med följande uppgifter och iakttagelser:

  • Vi utförde en undersökning av bokningssystemet som Norwegian uppgav att de använde, och det visade sig att detta kunde hantera assistansbokning utan omfattande ändringar
  • Vi visade att flera andra flygbolag erbjuder möjligheten att beställa assistans på webben
  • Dessutom visade vi att de flesta flygplatser hanterar liknande beställningar manuellt, så någon dyr utveckling vad det inte tal om

Norwegian valde att tillmötesgå kravet och har lagt till möjligheten att boka assistans på webben. 

Observera att överklagandet endast avsåg möjligheten att boka en biljett och assistans samtidigt via webben. Andra tillgänglighetsproblem på Norwegians webbplats var inte en del av det vi skulle undersöka.

Vägen vidare

Detta exempel visar nödvändigheten av att enskilda individer faktiskt klagar på företag för att Diskriminerings- och Tillgänglighetslagen ska bli meningsfull. Dessutom ser vi att det finns problem med att det saknas kompetens att till exempel bedöma rimlighet på den myndighet som hanterar klagomål. 

När Difi presenterar sin statusmätning i Norge ska det bli intressant att se om dessa svagheter i systemet kan kompenseras av att fler människor för upp ögonen för risken att bli anmäld och därför reagerar proaktivt.