Funka utreder digitala barriärer

Funka och Implement, en skandinavisk konsultbyrå, ska utreda vilka digitala barriärer som hindrar personer med funktionsnedsättningar i Norge från att komma ut i arbetslivet. Uppdragsgivare är Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, en statlig myndighet i Norge som arbetar med barn och familjers välfärd.

Hur arbetslivet fungerar för personer med funktionsnedsättning är en av mina personliga hjärtefrågor, säger Funkas VD Susanna Laurin. Därför ska det bli extra intressant att bidra till att förbättra de olika systemen.

Även om det i dag är fler personer med funktionsnedsättning som genomgår vidare- och högskoleutbildning, är arbetslösheten i målgruppen fortfarande hög.

Att ha ett arbete att gå till bidrar till fler sociala kontakter, ökad självkänsla och större ekonomiskt oberoende. Orsakerna till att personer med funktionsnedsättning exkluderas från arbetsmarknaden kan vara många. Det kan handla om diskriminering, låg erfarenhet av att söka jobb, men förmodligen också att IT-system och digitala arbetsmiljöer inte fungerar för alla.

Tillsammans med Implement ska Funka kartlägga och komma med förslag till hur samspelet mellan samhällsfunktioner och IT-lösningar ska fungera för att uppnå ett inkluderande arbetsliv.  

Utredning och förslag

Inom utredningsuppdraget kommer vi samla in data, bland annat genom att intervjua brukare och arbetsmarknadsexperter. Med hjälp av en kriterieuppsättning kommer vi analysera och utvärdera hur olika barriärer påverkar respektive målgrupp. Därefter lägger vi fram lösningsförslag med konkreta åtgärder som kan öka förutsättningarna för att arbetsmarknaden ska fungera för alla, oavsett förmåga.  

Funka tackar för förtroendet och ser fram emot att samarbeta med Implement Consulting Group i projektet. 

Implement Consulting Group (på engelska), öppnas i nytt fönster 

Rapport publicerad, (på norska), öppnas i nytt fönster

Projektrapportering

  • Rapport publicerad om digitala barriärer

    Nu publicerar Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, en statlig myndighet i Norge, Funkas rapport: Digitala hinder för ökad sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning. Många intressanta resultat och lösningar, men det finns fortfarande mycket som återstår.

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)