Funka utreder teknik för uppläst text

För användare som behöver få text uppläst i tv-sändningar är det naturligtvis viktigt att tekniken fungerar. SVT bedriver en försöksverksamhet med automatiserad uppläsning och TV4 erbjuder inläst text med mänsklig röst, fast i liten skala.

Det här uppdraget handlar om TV4, eftersom Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, har hand om tillgänglighet vad gäller de kommersiella tv-bolagen. MPRT arbetar för yttrandefrihet och stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press radio och tv.

Det ska bli intressant att se vilka tekniska möjligheter som finns, säger Tommy Feldt, en av Funkas tillgänglighetsexperter som kommer att arbeta med uppdraget. Uppläst text är en viktig tjänst för många, och en riktigt bra automatisk teknik skulle ge stora vinster för användarna.

Uppdraget innebär att Funka ska:

  • Kartlägga vilka tekniska lösningar för uppläsning av text i tv-sändningar som finns på olika marknader och vilka av dessa som används i Sverige och Norden
  • Redogöra för tekniska skillnader mellan lösningarna
  • Uppskatta kostnader för tv-bolag och användare
  • Analysera användarupplevelsen

Därefter ska resultaten av utredningen sammanställas och analyseras samt rapporteras till myndigheten.

Funka tackar för förtroendet och ser fram emot ett spännande uppdrag.