Utredning av digitala verktyg för ökad medborgardialog

Kan digitala verktyg stärka demokratin genom att ge medborgarna möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen? Hur används den typen av verktyg idag och hur skulle de kunna användas i framtiden? Det ska Funka undersöka på uppdrag av Norges Kommunal- och moderniseringsdepartement.

Kommunal verksamhet och kommunala tjänster betyder mycket för människors vardag. Då är det också viktigt att kommunerna gör det enkelt för medborgarna att uttrycka sina åsikter om hur kommunerna tar hand om sina uppgifter och underlättar dialogen - det handlar om lokal demokrati. Det finns flera olika digitala verktyg som kan förbättra och förenkla dialogen mellan kommuner och medborgare. Det finns dock stora skillnader i hur kommunerna har använt denna typ av verktyg och vi ser ofta att kommunerna i en del situationer endast informerar medborgarna, där snarare en dialog med medborgarna hade varit möjlig.

Uppdraget som Funka har fått innebär att undersöka hur digitala verktyg kan användas för att underlätta deltagande och är uppdelat i två faser.

I en förstudie som började i januari, kartlägger vi användningen av digitala verktyg i norska kommuner. Kartläggningen kommer att resultera i en kunskapsöversikt som också innehåller erfarenheter från andra länder. Bland annat bygger vi vidare på våra erfarenheter från det europeiska forskningsprojektet WeGovNow.

Uppdraget innehåller också att redogöra för de specifika verktyg som används i dagsläget. Förhoppningsvis kommer vi senare att få möjlighet att slutföra huvudprojektet, där tanken är att utprova aktuella verktyg ute i kommunerna. Då kommer vi även att kunna se över tillgängligheten i verktygen.

För att demokratiska processer ska fungera måste de digitala verktyg som används naturligtvis fungera för alla, därför är tillgängligheten en grundläggande kvalitetsaspekt, säger Andreas Cederbom, Analysansvarig på Funka.

Utredningen genomförs i samarbete med en av våra långvariga samarbetspartners, tyska Empirica.

WeGovNow

Projektuppdatering

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)