Smartere møter

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, er en av vinnerne i Post- och Telestyrelsens, myndighet som overvåker tele- og IT-kommunikasjonen i Sverige, innovasjonskonkurranse ”Nåbar för alla?”, som er et svensk ordspill med begrepet universell utforming og det å kunne nå ut til alle. Konkurransens formål er å gjøre det enklere for personer med nedsatt funksjonsevne å komme i kontakt med samfunnets institusjoner, ved å gjøre bedrifter og offentlige virksomheter mer universelt utformet. Funka skal være med å bidra i det kommende prosjektet som heter ”Smartere møter”.

Det finnes store muligheter til å benytte moderne teknologi som bidrar til tydelig forbedring, både for enkeltindividet og de ulike virksomhetene, sier Funkas ideolog og doktorgradkandidat Stefan Johansson. Innstilte og dårlig gjennomførte møter fører ofte til unødvendig menneskelig lidelse og ineffektiv drift. En så enkel ting som å minne folk på møtet via SMS kan gjøre stor forskjell.

Funka, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, en svensk organisasjon for personer med psykisk lidelse, og sosialtjenesten i Stockholm by, kommer til å samarbeide med det tekniske universitet i Stockholm, KTH, i prosjektet ”Smartere møter”. Innenfor prosjektet skal det testes metoder for å effektivisere kommunikasjonen mellom virksomheter og personer med psykiske lidelser og kognitive funksjonsnedsettelser. Tidligere studier viser at dagens måte å jobbe på inneholder store hull som både forårsaker unødvendig menneskelig lidelse og unødvendig bruk av samfunnsressurser.

Prosjektet skal teste ut moderne kommunikasjonsmetoder for å kunne beskrive forbedringsmuligheter. Resultatet skal bli til en modell, eller en "prototype", på hvordan den tradisjonelle innkallings- og journalføringsprosessen kan kombineres med for eksempel bruk av apper og programmer for kalendere, påminnelser og kommunikasjon. Prosjektet kommer til å arbeide med både kommersielle apper, rettet mot brede gruppe, men også spesialtilpassede hjelpemidler som gir kognitiv støtte.

Prosjektet skal beskrive hvordan virksomhetens tradisjonelle system- og arbeidsmåte, skulle kunne interagere og fungere med de nye verktøyene. Slike virksomheter finnes innad i sosialtjenesten til Stockholm stad. De berører på ulike måter sosialt utsatte personer og mange av disse har kognitive funksjonsnedsettelser og  psykiske lidelser. Kontakt og kommunikasjon via smarte mobiltelefoner og nettbrett er en bærende del av studiet.

Nå skal alle involverte bidra til å finne andre forbedringsmuligheter, deretter skal vi ta i bruk smart teknologi for å finne hvilke forbedringer dette gir både enkeltindividet og virksomheter, avslutter Stefan Johansson.

 

Finansiering: Post- och Telestyrelsens innovasjonskonkurranse
Konsortium: Kungliga Tekniska Högskolan, KTH (projektleder), Funka, Socialtjänsten i Stockholms stad og Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH
Periode: februar 2015 – februar 2016
Budsjett: 1,3 MSEK

Post- och Telestyrelsen i Sverige utpeker vinnerne i innovasjonskonkurransen ”Nåbar för alla?”, svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Funka arbeider med universell utforming for personer med psykiske lidelser

Rapport – Psykiske lidelser og elektronisk kommunikasjon, svensk tekst, (PDF, 0,5 MB), åpnes i nytt vindu

Prosjektrapportering

  • Smartere møter viser til potensial innen sosial omsorg

    Det spennende prosjektet om hvordan smart teknikk kan gi støtte innen sosial omsorg, der Funka har medvirket, er nå slutt. Stockholms kommune vil fortsette arbeidet som påvirker virksomhetens syn på hvordan teknikk kan være til hjelp for personer med kognitive nedsettelser.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)