Prosjektresultat

I dette prosjektet har vi valgt å ta utgangspunkt i både dagens og kommende lovgivning på området universell utforming på nett. Derfor har vi inkludert samtlige krav i WCAG 2.1 AA. Vi har identifisert de mest brukte LMS-verktøy på barne-, ungdoms- og videregående trinn, og kontaktet leverandører på toppen av denne listen. De fleste var positive og vi valgte å gjøre granskinger med ItsLearning, Google Classroom og IST Læring. Testmiljøer ble satt opp gjennom dialog med leverandørene, både for brukere med lærerrolle og elevrolle.

Grunnet Covid 19 pandemien har vi ikke kunnet gjennomføre brukertester med elever og lærere som opprinnelig planlagt. Derfor valgte vi heller å sende ut en spørreundersøkelse for å supplere resultatene fra de tekniske granskningene, samt gi ytterligere innsikt i brukerperspektivet. Ca. 120 lærere og elever responderte på undersøkelsen. Granskingene ble gjennomført og kvalitetssikret samt analysert sammen med resultatet av spørreundersøkelsen.

Resultat

Vi kan slå fast at alle verktøyene inneholder brudd på de lovpålagte kravene, brudd som vil føre til barrierer for personer med funksjonsnedsettelser. Resultatene fra spørreundersøkelsen ga ytterligere innsikt knyttet til brukeropplevelsen og indikerer at både lærere og elever synes plattformene er nokså vanskelige å håndtere. Basert på spørreundersøkelsen, kan vi også konstatere at det finnes utfordringer for alle brukere, både med og uten funksjonsnedsettelser.

Vi håper og tror at resultatene fra dette prosjektet kan bidra til økt kunnskap innen skolesektoren, og heve kompetansen blant LMS-leverandørene, slik at verktøyene kan bli bedre å bruke for alle.

Informasjonsspredning

Gjennom spørreundersøkelsen har vi fått kontakt med mange skoler, elever og lærere som ble gjort oppmerksom på temaet og prosjektet. På denne måten har enda flere blitt informert om prosjektresultatet, samtidig som leverandørene også ble informert. Hovedrapporten som kan lastes ned her på Funkas nettsted, har blitt distribuert til alle som medvirket i spørreundersøkelsen. Alle leverandører som vært med i analysen har fått tilsendt en detaljert rapport, der vi presenterer en liste over alle brudd på Likestillings- og Diskrimineringsloven og de kommende lovkravene i EUs webdirektiv. Vi har også dokumentert hvilke forbedringstiltak som må iverksettes for å oppnå et høyere nivå av universell utforming.

Universell utforming av digitale læringsplattformer, word (124 kb), åpnes i nytt vindu

Funka undersøker universell utforming i læringsplattformer

Vil du ha mer informasjon om LMS-prosjektet eller vår forskningsvirksomhet, er du hjertelig velkommen til å kontakte