Økt digital deltakelse for unge funksjonsnedsatte

Fredag 29. januar, fra klokken 13-15, er du velkommen til et nettbasert arrangement om hvordan digital tilgjengelighet kan skape økt samfunnsdeltakelse blant unge mennesker med funksjonsnedsettelser. Arrangementet markerer også slutten på det EU-finansierte forskningsprosjektet, DA4YOU.

DA4YOU, eller Digital Accessibility for You, er et Erasmus+ prosjekt som ledes av det danske Mediehuset, med Universitetet i East Anglia og Funka som partnere. Innenfor rammen av prosjektet, har vi blant annet tatt frem og holdt kurs om digital tilgjengelighet for unge mennesker med funksjonsnedsettelser og produsert en rekke toolkits.

Nå har vi kommet til sluttkonferansen der vi presenterer prosjektresultatene og innhenter ulike perspektiver på hvordan digital tilgjengelighet kan hjelpe unge funksjonsnedsatte å bli hørt i den offentlige debatten. Sammen med spennende foredragsholdere, vil vi diskutere hvordan situasjonen ser ut i dag, og hvordan den kan forbedres. Arrangementet er rettet mot unge mennesker med funksjonsnedsettelser, foreldre, skolesektoren, brukerorganisasjoner, politikere og alle andre som ønsker at alle unge mennesker, uavhengig av evner og forutsettinger, får like muligheter til å påvirke egen fremtid.

Når: 29. januar klokken: 13.00-15.00

Hvor: Online via Zoom (lenke sendes ut etter påmelding)

Språk: Svensk

Tilgjengelighet

Workshopen blir skrive- og simultantolket til svensk tegnspråk.

Påmelding:

Vennligst meld de på via skjemaet (på svensk) som du finner her

Hvis du lurer på noe, er du hjertelig velkomment til å kontakte Ewa Björk.

Ungdommer får verktøy til å drive universell utforming fremover

Kontakt

Ewa Björk

Tittel: Forskningsassistent

ewa.bjork@funka.com (Ewa Björk)

+46 8 555 770 71 (Ewa Björk)