Praktiske tester av verktøy for innbyggerdialog i kommunene

Etter en innledende kartlegging har Funka fått tillitt til å lede arbeidet med å implementere ett digitalt verktøy for innbyggerdialog i to norske kommuner. Oppdragsgiver er Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, KMD.

Resultatet av den innledende kartleggingen er en rapport som viser til de ulike verktøyene som finnes på markedet, samt en detaljert beskrivelse av fire utvalgte verktøy som vi syntes var ekstra interessante.

Både kompleksitet og funksjonalitet er svært varierende i de digitale verktøyene som en kommune kan bruke for bedre den digitale dialogen med innbyggerne. Alt fra vanlige sosiale medier, til komplekse verktøy for å komme med forslag, debattere, budsjettere og stemme. Selv om stort sett alle kommuner bruker enklere verktøy som Facebook eller spørreundersøkelser, er det svært få som har testet mer omfattende verktøy som gir innbyggerne større muligheter til å oppnå virkelig dialog. De fire verktøyene som vi og KMD har valgt ut og gitt en mer detaljert beskrivelse, er eksempler på ulike typer av mer funksjonsrike verktøy som brukes internasjonalt, mens svært sjeldent i Norge og Sverige.

Prosjektet fortsetter med at et av verktøyene, LiquidFeedback, vil bli testet i norske kommuner. Fokus ligger på å evaluere verktøyet i virkelige brukssituasjoner, samt å identifisere hva som gjør at en kommune kan lykkes med denne typen av verktøy.

Vi tror at en stor del av nøkkelen til suksess ligger i kommunens egne prosesser og måte å implementer verktøyet på, sier Andreas Cederbom hos Funka, som leder arbeidet med studien. Derfor er denne delen av prosjektet så interessant.

Vi oversetter verktøyet til norsk og implementerer det i to kommuner. Gjennom workshops med kommunene kommer vi deretter til å bestemme hvordan verktøyene skal brukes, og i hvilken grad. Vi kommer også til å kurse personer i de kommunale organisasjonene i hvordan man håndterer verktøyene. En viktig del blir å ta fram rutiner for kommunikasjonen mot innbyggerne, hvordan data skal samles inn og hvordan verktøyet skal vedlikeholdes for at kommunen skal få nest mulig nytte ut av det. Prosjektet vil bli avsluttet sommeren 2019, og da vil det komme en ny rapport med fokus på implementasjonen i den kommunale organisasjonen.

Det er viktig å poengtere at vi innenfor rammene for dette oppdraget ikke har gransket verktøyene med tanke på universell utforming. Parallelt med dette oppdraget gjennomfører vi et prosjekt finansiert av Bufdir, knyttet til universell utforming i denne typen av verktøy.

Kartlegging av digitale verktøy for e-demokrati i kommuner 2018, PDF (817 kb), åpnes i nytt vindu

Beskrivelse verktøyet My Neighbourhood PDF (536 kb), åpnes i nytt vindu

Beskrivelse av verktøyet LiquidFeedback PDF (525 kb), åpnes i nytt vindu

Beskrivelse av verktøyet Decidim PDF (533 kb), åpnes i nytt vindu

Beskrivelse av verktøyet CommunityMaps PDF (1,2 Mb), åpnes i nytt vindu

Funka gransker universell utforming av demokrativerktøy

Pressemelding om prosjektet om praktiske tester av verktøy for innbyggerdialog, på regjeringens nettsted, åpnes i nytt vindu

Gransking av digitale verktøy for økt innbyggerdialog

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)