Europeisk konferens om digitalisering och innovation inom äldrevård

Två stora initiativ på området aktivt och hälsosamt åldrande, det som inom EU kallas ”AHA”, kommer för första gången att slå ihop sina årliga konferenser för att underlätta nätverkande mellan sina respektive medlemmar.

AAL-programmet är ett forskningsprogram som fokuserar på utveckling av digitala lösningar för äldre. Det är öppet för privat såväl som offentlig sektor. EIPonAHA är, vilket de flesta av våra läsare säkert minns, det Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosam åldrande, det största navet för AHA-experter på europeisk nivå. Inom partnerskapet finns beslutsfattare, forskare, företag, branschorganisationer och yrkesverksamma. Båda organisationerna är strategiska och har konkreta mål, exempelvis att bygga nätverk och dela med sig av erfarenheter på innovationsområdet. Den gemensamma konferensen i Århus i september markerar ett viktigt steg i samarbetet för att stödja i digitalisering på vård- och omsorgsområdet.
 
Det är vackra Århus i Danmark som står värd för eventet. Århus är medlem av AAL och mycket framstående inom digital teknik för äldre. AAL-Forum brukar flytta runt bland EUs medlemsstater, men för EIPonAHAs årliga partnerkonferens blir detta första gången utanför Bryssel.

Det här blir utan tvekan årets event inom AHA, säger José Usero, ansvarig för europeiska projekt på Funka och ansvarig för samordningen av AAL och EIPonAHA på EU-kommissionens uppdrag. Jag både hoppas och tror att den gemensamma konferensen kommer att leda till synergier mellan dessa två spännande europeiska program. På det sättet hjälper vi till att forma framtiden för vårt åldrande samhälle.

På programmet finns både politiska beslutsfattare på hög nivå från EU-kommissionen och några av Europas mest kända experter på aktivt och hälsosamt åldrande. En av höjdpunkterna blir en session om framtiden för hälsa och omvårdnad för en åldrande befolkning i forskningsprogrammet Horizon Europé. Målet är att samla in feedback från hela Europa och förmedla en gemensam vision och gemensamma värderingar som ska prägla nästa finansieringsperiond; 2021-2027.
 
De gemensamma sessionerna fokuserar på frågor om:

  • att översätta digitaliseringen till konkreta tjänster som användarna vill ha
  • att fokusera på kommersialisering av innovativ digital hälso-teknik
  • att diskutera hur effekter av digitaliserad åldringsvård kan mätas

Konferensen kommer att avslutas med prisutdelning där regioner har blivit nominerade för regionala partnerskap som främjar innovation och kunskapsdelning inom sektorer inom aktivt och hälsosamt åldrande.

Deltagarna kommer garanterat få stort utrymme för att lära sig nytt, inspireras och nätverka, säger Jon Switters, EU-projektledare på Funka.

Med undantag för några delar som endast är öppna för medlemmar, är konferensen öppen för alla intresserade organisationer som är verksamma inom aktivt och hälsosamt åldrande. Missa inte den här möjligheten att bli involverad och påverka framtiden. Vi hoppas att vi ses i Århus från den 23-25 ​​september 2019!

Den samordnade konferensen genomförs som en del av WE4AHA-projektet som finansieras av EU-kommissionen inom ramen för Horisont 2020. Funka leder och samordnar WE4AHA-projektet.
 
AALFORUM och EIPonAHA partnerkonferens 2019 (engelsk text), öppnas i nytt fönster

EIP på AHA-portalen (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Funka leder ett stort EU-projekt om digital innovation