Projektresultat

Resultaten från We4AuthorsFEAT-projektet publiceras regelbundet på den här sidan så att alla intressenter kan dra nytta av det. När de slutliga mallarna är klara kommer de också att finnas tillgängliga på EpiServer MarketPlace och GitHub.

Fas 1: Användarkrav och specifikationer

I den första fasen av projektet samlades och analyserades användarbehov med olika metoder:

 • Onlineundersökning främst med fokus på webbredaktörer inom offentlig sektor
 • Workshops med regionala och kommunala webbredaktörer
 • Intervjuer med branschaktörer och brukarorganisationer

Resultatet presenteras i en rapport på engelska:

We4AuthorsFEAT User needs, pdf (813 kb), öppnas i nytt fönster

Baserat på resultatet valde vi ut vilka mallar som vi skulle fokusera på i projektet.

Urvalskriterierna omfattade olika perspektiv:

 • De mallar, sidor och objekt som används mest
 • Funktionalitet där vi som tillgänglighetsexperter ofta ser bristande tillgänglighet
 • Funktionalitet där slutanvändare ofta upplever problem med bristande tillgänglighet
 • Funktionalitet som webbredaktörer i offentlig sektor uppfattar som svår att göra tillgänglig

Urvalsprocessen resulterade i tio definierade funktioner för inbyggd tillgänglighet:

 • Ramverk
 • Startsida
 • Artikelsida
 • Kalenderhändelse
 • Sidlistning
 • Kalenderblock
 • Textblock
 • Bildblock
 • Formulärsblock
 • Videoblock

De valda funktionerna beskrivs i en rapport på engelska:

We4AuthorsFEAT Selected features, pdf (916 kb), öppnas i nytt fönster

Fas 2: Iterativ produktion av Episerver-mallar med inbyggd tillgänglighet

Efter att ha bestämt oss för vilka funktioner vi skulle fokusera på startade vi en agil process där vi skapar prototyper, testar med användare och genomför förbättringar. Den här delen av projektet kommer att slutföras i slutet av mars 2021. När analysen är klar kommer testresultaten att publiceras.

Fas 3: Demonstration

Så snart testet är slutfört kommer vi att göra de slutgiltiga finjusteringarna av mallarna och presentera dem för marknaden. I maj 2021 kommer vi att ordna två webbinarier; ett med fokus på producenter av publiceringsverktyg och IT-leverantörer och ett annat riktat till webbredaktörer i offentlig sektor.

Vi uppdaterar den här sidan löpande så snart vi har mer information.

Följ gärna projektet på twitter #We4authorsFEAT

Inbyggd tillgänglighet ger stöd till redaktörer


Projektet är finansierat av Europeiska kommissionen.

European Commission logo