Forskningsresultat: stödmaterial kring publiceringssystem

Du vet väl att det mesta av den forskning vi bedriver blir till resultat som alla kan ta del av? Just nu sprider vi bland annat material från ett spännande EU-projekt som heter We4Authors, där vi tagit fram stödmaterial för dig som ska upphandla eller utveckla ett publiceringssystem.

Inom ramen för projektet har vi kartlagt vilka publiceringssystem som används mest i offentlig sektor i EUs medlemsländer. Det är en brokig bild som framträder, där en del globala aktörer visserligen har stort genomslag på marknaden men också stora regionala skillnader. Det är tydligt att många upphandlar lokala system.

I projektet utvecklade vi också prototyper och genomförde tester av de mest använda systemen, för att avgöra hur pass mycket stöd de ger till redaktörer som vill publicera tillgängligt. Vi genomförde också en serie workshops med redaktörer, slutanvändare med funktionsnedsättning och leverantörer för att på bästa sätt omsätta projektets resultat i praktiska råd. Det arbetet resulterade i tre riktlinjer som riktar sig till de olika målgrupperna.

Både kartläggningen av publiceringssystem och riktlinjerna är fria för alla att använda och kan laddas ner från projektwebbplatsen. Materialet är på engelska.

Kartläggning och marknadsanalys (text på engelska), öppnas i nytt fönster

Guidelines för olika intressentgrupper (text på engelska), öppnas i nytt fönster

Publiceringssystem som genererar tillgänglighet