Workshops om tillgängliga publiceringssystem

I oktober bjuder Funka in till inte mindre än tre olika workshops i Bryssel. Målet är att få igång en dialog med olika intressenter om hur framtidens publiceringssystem ska kunna ge ett bättre stöd för tillgänglighet.

Publiceringssystem, eller Content Management Systems, CMS, är de verktyg som används för att skapa webbplatser. Beroende på hur bra systemen är kan de ge bra stöd, ok förutsättningar eller skapa problem för de som ska utveckla och designa webbplatser och fylla den med innehåll.

Inom ramen för vårt EU-finansierade forskningsprojekt We4Authors har vi tagit fram prototyper och genomfört tester på de CMS som används mest inom offentlig sektor i hela EU. Genom att testa vilka möjligheter som finns för att dels bygga in tillgänglighet i själva systemen och dels testa på vilka sätt systemen kan ge stöd till redaktörer har vi fått fram spännande resultat som visar på en stor potential.

Tre parallella målgrupper

Nu är det dags att fånga in synpunkter på våra preliminära resultat från speciellt utvalda intressenter. Vi samarbetar med ledande partners när vi organiserar workshops:

  • Tillsammans med paraplyorganisationen för Europas funktionshinderorganisationer, European Disability Forum, EDF, arrangerar vi en workshop för redaktörer och slutanvändare med olika förmågor.
  • Tillsammans med Europas konsumentorganisation inom standardisering, ANEC, arrangerar vi en workshop för producenter, leverantörer och nätverk inom open source-verktyg, samt aktörer inom standardisering.
  • Tillsammans med Europas regioners forsknings- och innovationsnätverk, ERRIN, arrangerar vi en workshop för professionella inom kommunikation och IT inom offentlig sektor, främst regioner men även universitet, myndigheter och städer.

Vid dessa workshops kommer vi bland annat att presentera och diskutera de olika riktlinjer som projektet resulterar i. Riktlinjerna vänder sig till:

  • producenter av publiceringssystem, som beskriver hur inbyggd tillgänglighet kan implementeras
  • leverantörer av publiceringssystem, som beskriver hur olika tillägg och stöd för redaktörerna kan implementeras
  • webbplatsägare som köper in publiceringssystemen, som beskriver hur krav på ovanstående och även själva systemets tillgänglighet för användare/redaktörer kan användas vid upphandling och utveckling

Dessutom kommer EU-kommissionen att bygga vidare på resultaten från projektet i fortsatt forskning.

Om du vill veta mer om projektet eller delta I någon workshop, kontakta oss gärna för mer information.

Publiceringssystem som genererar tillgänglighet

We4authors (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ewa Björk

Titel: Forskningsassistent

ewa.bjork@funka.com (Ewa Björk)

+46 8 555 770 71 (Ewa Björk)